Kako uspešno generirati in presojati inovacijske projekte na področju krožnega gospodarstva s pomočjo poznavanja potreb uporabnikov in trendov ter z uporabo najsodobnejših podjetniških metod in orodij?

Kako uspešno generirati in presojati inovacijske projekte na področju krožnega gospodarstva s pomočjo poznavanja potreb uporabnikov in trendov ter z uporabo najsodobnejših podjetniških metod in orodij?

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 18. 03. 2021 09:00
ZAKLJUČEK: 18. 03. 2021 12:00

V prvem delu seminarja bomo v sodelovanju s SRIP krožno gospodarstvo predstavili ključne trende na področju krožnega gospodarstva, in sicer s pomočjo strokovnjaka iz Evropske komisije. Prikazali bomo tudi sodobna orodja in pristope za analizo trendov.

V drugem delu seminarja bodo udeleženci spoznali pomen zgodnjih uporabnikov pri generiranju in presoji inovacijskih projektov. Naučili se bodo uporabljati najnovejše orodje Alexa Osterwaldnerja »Value Proposition Design« s pomočjo katerega lahko celovito presodimo ujemanje problema in rešitve ter s tem potenciala ideje za realizacijo na trgu.  Teoretična izhodišča bomo nadgradili s predstavitvijo praktičnih primerov analiz zgodnjih uporabnikov iz prakse. Večina inovativnih podjemov namreč propade, ker ne uspejo pridobiti kritične mase uporabnikov oziroma kupcev. Veliko neuspehov bi lahko podjetniki dejansko preprečili, ča bi se izgradnje podjetja in prodora na trg lotili na pravi način. Ni namreč vseeno kdo so naši prvi uporabniki, kako jih pridobimo ter kako z njimi ravnamo. Kot nas uči teorija difuzije inovacij, moramo najprej nagovoriti in pridobiti tiste »taprave« uporabnike, ki padejo na povsem levi del Gaussove krivulje. To so inovatorji in zgodnji uporabniki, ki so zelo odprti za inovacije, aktivno iščejo rešitve za problem, ki ga nagovarjamo s produktom oziroma rešitvijo ter so vedno pripravljeni z nami deliti povratne informacije in svoje ideje ter produkt priporočati dalje. Prav tako so to tisti uporabniki, ki zaradi »nevidne povezave« s poslanstvom  podjetja le-temu odpuščajo morebitne pomanjkljivosti produkta oziroma rešitve, tolerirajo morebitno višjo ceno in so pripravljeni tudi kaj postoriti, da lahko kupijo oziroma pridobijo pravico do uporabe produkta oziroma rešitve.

V okviru tretjega dela seminarja bodo udeleženci delali skupinsko na praktičnih primerih presoje problemov/izzivov uporabnikov s pomočjo orodja MIRO, pri čemer bomo spodbujali oblikovanje heterogenih skupin, da bo prišlo do sodelovanja med člani SRIP-Krožno gospodarstvo, predstavniki startup podjetij in drugih deležnikov četverne vijačnice. Vse s ciljem spodbujanja mrežnega partnerstva  in oblikovanja inovativnih poslovnih modelov, ki temeljijo na novih projektnih partnerstvih in vzpostavitvi novih dolgoročnih  verig vrednosti.

Z zadnjem delu seminarja bodo ekipe predstavile svoje rezultate praktičnega dela in predstavile svoje izkušnje z uporabo sodobnih orodij.

Seminar nagovarja sledeča fokusna področja krožnega gospodarstva:

  • trajnostna energija,
  • biomasa in alternativne surovine,
  • funkcionalni materiali, procesi in tehnologij ter
  • krožni poslovni modeli.

Seminar je namenjen članom strokovne in širše javnosti SRIP, potencialnim članom SRIP, deležnikom četverne vijačnice podjetniško-inovacijskega ekosistema in pri tem še posebej startup podjetjem, ki želijo sodelovati z uveljavljenimi podjetji v okviru SRIP.

Glavni izvajalec seminarja Mag. Matej Rus:

Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi, kjer svetuje podjetnikov pri gradnji startup podjetij ter uveljavljenim podjetjem pri spodbujanju inovacijske dejavnosti. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni inkubator Tovarna podjemov, ki je eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator temveč tudi nosilec nacionalne platforme Start:up Slovenija ter mednarodne konference PODIM. Je tudi ekspert evropskega Startup Monitor Tracker-ja ter ambasador Startup Europe za Slovenijo.

Lokacija dogodka in uporabljena orodja:

Seminar bo potekal online preko platforme ZOOM ter s pomočjo uporabe kolaborativne platforme MIRO za sodelovanje udeležencev v praktičnem delu seminarjev. Prijave do 16.3.3021.

Organizator/ izvajalec dogodka:

Glavni izvajalec dogodka je Tovarna podjemov v sodelovanju s ŠGZ, upravljavko SRIP – Krožno gospodarstvo.

E-prijava na dogodek

Prijavite se na dogodek preko spodnjega obrazca.