Krožno gospodarstvo: zadnji trendi v globalni perspektivi

Krožno gospodarstvo: zadnji trendi v globalni perspektivi

Springer Nature iz Singapurja je izdal novo knjigo o zadnjih trendih krožnega gospodarstva v globalni perspektivi. ”Circular Economy: Recent Trends in Global Perspective” ponuja podroben opis koncepta krožnega gospodarstva, ki zajema mednarodne študije primerov z vsega sveta.

V knjigi si lahko preberete tudi prispevek Vesne Lavtizar, Igorja Kosa, Ladeje Košir Godina, Mojce Kralj Bavcon in Polonce Trebše, ki v poglavju ”A Transition Towards the Circular Economy in Slovenia opisujejo najnovejše in temeljne zakonodajne okvire za krožno gospodarstvo – Načrt za krožno gospodarstvo v Sloveniji ter druge razvite akcijske načrte in strategije, ki imajo velik potencial za nadaljnjo pospeševanje tranzicije. Med drugim so predstavljene konkretne študije primerov krožnega gospodarstva na področjih predelovalne industrije, kmetijstva in gozdarstva, prehranskih sistemov, mobilnosti in izobraževanja ter ukrepi krožnosti, ki sta jih sprejeli dve vodilni slovenski mesti – Ljubljana in Maribor. Predstavljen pa je tudi pogled v prihodnost na podlagi tekočih projektov, ki potekajo, zastavljenih strategij, akcijskih načrtov in vizij krožne tranzicije v Sloveniji.

Celotno delo najdete na povezavi tukaj.