MEDNARODNA KONFERENCA ‘ENERGETSKA UČINKOVITOST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ ZA ZELENO PRIHODNOST

MEDNARODNA KONFERENCA ‘ENERGETSKA UČINKOVITOST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ ZA ZELENO PRIHODNOST

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 02. 06. 2022 09:00
ZAKLJUČEK: 02. 06. 2022 17:00
Hibridna konferenca: v živo in predvajanje v živo preko ZOOM platforme
s simultanim prevajanjem SI-ANG, ANG-SI

Prijave na konferenco: https://www.stajerskagz.si/izdelek/mednarodna-konferenca-o-energetski-ucinkovitosti-v-msp-jih-zelena-prihodnost/

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Organizatorica konference:
Štajerska gospodarska zbornica, partnerica projekta SMEMPOWER Efficiency (https://smempower.com/)

Za zeleni prehod je ena izmed ključnih aktivnosti tudi izboljšanje energetske učinkovitosti  in upravljanja z energijo.

Na konferenci bomo ob predstavitvah rezultatov EU Horizon 2020 projekta  SMEmPOWER  (https://smempower.com/) predstavili primere dobrih praks s področja energetske učinkovitosti, prav tako novosti na področju zakonodaje, kot so

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Slovenska strategija pametne specializacije, ki je v prenovi ter Slovenske industrijske strategije 2021-2030 in ukrepe, ki omogočajo različne instrumente podpore MSPjem.  Z nami bo tudi prof. Grigoris Papagiannes, projektni koordinator, Šola za elektrotehniko in računalništvo Univerza Aristotel v Solunu, iz Grčije.

PROGRAM
2. junij 2022

Lokacija: Hotel City, Maribor

9:00 – 9:30 Registracija
9:30 – 9:35 Pozdravni nagovor in odprtje konference: Dr. Roman Glaser, predsednik Štajerske gospodarske zbornice
9:35 – 11:00 Sklop 1: Energetska učinkovitost MSP-jev
1. Predstavitev dosežkov EU Obzorje 2020 projekta SMEmPOWER:
prof. Grigoris Papagiannes, projektni koordinator, Šola za elektrotehniko in
računalništvo Univerza Aristotel v Solunu
2. SRIP-Krožno gospodarstvo – Trajnostna energija:
prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani
3. Prednosti energetsko učinkovitega podjetja:
dr. Vlasta Krmelj, Energap – Energetska agencija za Podravje
4. Predstavnik Evropske komisije (v potrjevanju)

11:00 – 11:10 Odmor, mreženje
11:10 – 11:55 Sklop 2: Instrumenti in ukrepi za energetsko učinkovitost MSP-jev
1. Zakonodajni in strateški okvir za politike energetske učinkovitosti: Tina Seršen, Ministrstvo za infrastrukturo
2. Slovenska strategija pametne specializacije: Marko Hren, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
3. Ukrepi za MSP-je z vidika Slovenske industrijske strategije 2021-2030 Mag. Marija Čebular Zajec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4. Instrumenti za večjo energetsko učinkovitost MSP-jev: EKO Sklad

11:55 – 12:00 Glavni odmor, kosilo
13:00 – 14:00
Sklop 3: Trajnostne rešitve za energetsko učinkovitost MSP-jev
1. Razvoj elektro distribucijskega omrežja v luči realizacije ciljev NEPN:
Silvo Ropoša, Elektro Maribor d.d.
2. Energetske rešitve Magneti Ljubljana d.o.o.: dr. Milana Karajić
3. Dravske elektrarne Maribor na poti izzivov umeščanja vetrnih elektrarn v prostor: Sandi Ritlop
4. Zastopanje interesov gospodarstva na ravni EU: dr. Draško Veselinović, SBRA

14:00 – 14:20
14:00 – 14:10 Zastopanje interesov gospodarstva na ravni EU: dr. Draško Veselinović, SBRA

14:10 – 14:20
Zaključek konference: dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica, partnerica projekta
SMEmPOWER 14:25 Ogled Muzeja hidroelektrarne Fala – Dravske elektrarne Maribor: odhod pred hotelom City, organiziran prevoz
17:00 Ogled dobre prakse energetske učinkovitosti Valdhuber, Svečina: mreženje in pogostitev (organiziran prevoz)