Mednarodna konferenca v okviru projekta NoviKroG: Sekcija o krožnem gospodarstvu

Mednarodna konferenca v okviru projekta NoviKroG: Sekcija o krožnem gospodarstvu

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 23. 11. 2023 00:00
ZAKLJUČEK: 24. 11. 2023 00:00

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji NovIKroG organizira 8. mednarodno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa: PRILOŽNOSTI, POTENCIALI IN IZZIVI ZA ZELENI PREHOD. Konferenca je namenjena širjenju novih prakse s področja zelenega krožnega gospodarstva v okviru projekta NovIKroG.

Konferenca uveljavlja prakso sodelovanja med gospodarstvom, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Osnovni cilj konference je zagotavljanje razvojnih tendenc z dejanskimi potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Zaradi novih potreb trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti podjetij se organizacije soočajo z izzivi, ki se jim danes ni mogoče izogniti. V letošnjem letu je poudarek na vsebinah, ki naslavljajo zeleni prehod. Za premagovanje izzivov trajnostnega razvoja je namreč potrebno posebno pozornost nameniti tej problematiki, če želimo z uporabo zelenih tehnologij doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050.

V okviru tematskih sklopov se konference udeležujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost.

V prepričanju, da se bomo skupaj soočili s priložnostmi, potenciali in izzivi sodobne industrije ter trajnostnega gospodarstva, vas vljudno vabimo na 8. mednarodno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa, ki bo potekala v idiličnih Termah Šmarješke Toplice.

Prvi dan, 23. novembra 2023, bo namenjen sekciji o krožnem gospodarstvu, kjer bomo širili nove prakse s področja zelenega krožnega gospodarstva v okviru projekta NovIKrog.

Drugi dan, 24. novembra 2023, bomo posvetili trajnostnemu vidiku industrijskega inženiringa.

Prijave potekajo preko spletnega obrazca. Informacije in navodila za pripravo povzetka so dostopne na spletni strani konference.

Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju na konferenci. Rok za oddajo povzetka je do 17. maja 2023.

Vljudno vabljeni!

mag. Iris Fink Grubačević, dekanja
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

in projektom NovIKroG