MOP v javno obravnavo podal osnutek OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

MOP v javno obravnavo podal osnutek OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno srede, 21. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Več informacij