Možnosti dopolnitve osnutka programa Sklada za podnebne spremembe za l. 2020

Možnosti dopolnitve osnutka programa Sklada za podnebne spremembe za l. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo »Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020« oziroma osnutek programa Sklada za podnebne spremembe v letu 2020. V naslednjem letu se pričakuje priliv v višini 70 milijonov evrov, ob tem pa se ocenjuje prenos sredstev iz letošnjega leta v višini 114 mio evrov. Skupaj bo sklad naslednje leto tako namenil 184 milijonov evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Posebej izpostavljajo, da so ukrep “Podpora RRI na področju podnebnih sprememb” nekoliko poenostavili glede na primerljivi ukrep v programu za 2019 (npr. ni več zahteve glede kazalnika ekološki odtis, osredotočamo se na upravičence v razvojno-raziskovalni in gospodarski sferi) in zanj že v letu 2020 predvideli 8 mio EUR. Še vedno pa bo potrebno upoštevati pravila državnih pomoči, za katere bo podlaga opredeljena v prenovljenem zakonu o varstvu okolja.

Novosti v zvezi z Inovacijskim skladom EU pa se objavljajo na spletni strani sklada: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Pripombe na odlok lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 30. 11. 2019.

Več informacij TUKAJ