Na voljo je osnutek delovnega programa za razpis Evropskega zelenega dogovora

Na voljo je osnutek delovnega programa za razpis Evropskega zelenega dogovora

Vreden je okoli eno milijardo EUR, objavljen bo predvidoma 20. septembra 2020. Poudarek bo na inovacijskih aktivnostih (Innovation Action), cilj pa je financirati nekaj velikih demonstracijskih projektov, ki bodo proizvedli konkretne rezultate v relativno kratkem času in bodo primerni za ilustracijo Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) javnosti. Referenčni dokument je tudi poročilo ZN iz 2019 “The future is now – science for achieving sustainable development” https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

Glavna področja Evropskega zelenega dogovora, ki predstavljajo tudi izhodišča za prihajajoči razpis so naslednja:

1. Povečanje podnebnih ambicij EU za leti 2030 in 2050
2. Dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije
3. Mobiliziranje industrije za čisto in krožno gospodarstvo
4. Gradnja in obnova na energetsko učinkovite načine
5. Pospeševanje prehoda k trajnostni in pametni mobilnosti
6. »Farm to fork«: oblikovanje poštenega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema
7. Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti
8. Ambicija za neonesnaženo okolje, brez strupov

Vir: SBRA

VEČ INFORMACIJ

Osnutek je za člane SRIP – Krožno gospodarstvo dostopen pod rubriko ‘strokovno gradivo’ na portalu članov.