Najbolj trajnostna steklenica na svetu

Najbolj trajnostna steklenica na svetu

Steklarni Hrastnik postajajo nosilci procesnih inovacij na področju ogljične bilance v svojem sektorju na EU nivoju. Izdelali so namreč najbolj trajnostno steklenico na svetu, ki je izdelana izključno iz 100 % zelenega vodika in iz 100 % recikliranega stekla ter predstavlja inovacijo na mednarodnem nivoju. Po nam znanih podatkih na trgu ni steklene embalaže, ki bi bila izdelana s takšnim postopkom in dosegala tako nizek okoljski odtis.

S produktom ogljično nevtralne steklenice so želeli demonstrirati, da je tranzicija k ogljični nevtralnosti možna že danes in ustvariti inovativno ter trajnostno rešitev, ki bo družbo Steklarna Hrastnik, na vedno bolj konkurenčnem trgu premium steklene embalaže, pozicionirala kot trend setterja in si tako zagotovila pomembno diferenciacijo na trgu in priložnost za ustvarjanje višje dodane vrednosti.

Najbolj trajnostna steklenica na svetu ni le pokazatelj preboja za Hrastnik1860, temveč predvsem dokaz, da je tranzicijo v trajnostno naravnanost mogoče izvesti tudi na energetsko intenzivnih področjih, kot je steklarska panoga. Glavno vlogo v njihovem preboju nosi vodik. Pridobivanje vodika je mogoče na več načinov, eden izmed njih pa je elektroliza. Laično rečeno, je to postopek, ko s pomočjo električne energije ločimo vodo na kisik in vodik. Električna energija, potrebna za ta postopek, prihaja iz obnovljivih virov, konkretno iz sončne elektrarne, kar trenutno omogoča kar najbolj zeleno proizvodnjo in samo uporabo vodika.

Taljenje stekla za prvo butično serijsko proizvodnjo najbolj nizkoogljičnih steklenic na svetu je vključevalo obnovljive vire energije. Proizvodnja je stekla s kombinacijo uporabe sončnih celic, t. i. zelenega vodika in odpadnega recikliranega stekla. Kisik in vodik sta bila uporabljena kot gorivo. Edini stranski produkt pri proizvodnji je bila vodna para, brez emisij ogljikovega dioksida.

Za svojo steklenico so prejeli najvišje, zlato priznanje za najboljšo inovacijo leta nacionalnega izbora inovacij Gospodarske zbornice Slovenije – za izdelavo trajnostne steklene embalaže z uporabo zelenega vodika in recikliranega stekla.

Avtorji inovacije so: Tilen Sever, Mateja Koritnik (RC eNeM), Franc Rot, Marjan Polak, Špela Polak, Simona Lesar, Tanja Mudrinič, Aleksandra Jurišić, Nina Šalomon (Steklarna Hrastnik), Blaž Likozar (Kemijski inštitut). Vsem iskreno čestitamo!

Kompleksnost inovacije se kaže skozi spekter vključenih deležnikov: proizvodnih podjetij, javnih raziskovalnih organizacij in privatnih razvojnih družb na interdisciplinarnih področij okolja, vodika, energetike, izgorevanja, razvoja stekla in programskih rešitev, ki jih je bilo potrebno upoštevati in postaviti na skupni imenovalec. V projekt so bili vključeni številni zunanji izvajalci, med pomembnejšimi tudi Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Messer AG in drugi.

Trajnostna steklenica izdelana izključno iz 100% zelenega vodika in iz 100% recikliranega sekla predstavlja inovacijo na mednarodnem nivoju. Po nam znanih podatkih na trgu ni steklene embalaže, ki bi bila izdelana s takšnim postopkom in dosegala tako nizek okoljski odtis.

Proizvodnja stekla z bistveno nižjimi vplivi na okolje, hkrati pa brez kompromisa pri zagotavljanju vrhunske kakovosti stekla, je nagrada za njihov trud. Energijska učinkovitost steklarskih peči za taljenje stekla s fosilnimi gorivi se je danes namreč približala termodinamičnim omejitvam, za to je za dekarbonizacijo potrebna popolna sprememba tehnologije taljenja. Njihov cilj, da proizvajajo steklo s čim manj vplivi na okolje, je tukaj in zdaj. Zato s ponosom predstavljajo to posebno serijo steklenic.

Pravijo, da so pripravljeni na zeleno prihodnost, saj pospešeno dekarbonizirajo in sistemsko znižujejo vplive na okolje. Z izvedbo vseh načrtovanih projektov načrtujejo do leta 2025 za tretjino nadomestiti porabo fosilnega goriva z zeleno energijo, za 10 odstotkov zvišati svojo energetsko učinkovitost ter za več kot petino znižati svoj ogljični odtis. Do leta 2030 imajo namen uresničiti ambiciozen cilj zmanjšati ogljični odtis za 40%, postati povsem ogljično nevtralni pa želijo postati do leta 2050.

Iskrene čestitke za več kot odlično inovacijo in prejetje nagrade. Vas pa vabimo na ogled predstavitvenega videa:

Viri: 1, 2.