NANOAPP 2019

NANOAPP 2019

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 03. 06. 2019 12:00
ZAKLJUČEK: 06. 06. 2019 12:45

Nanomaterials & Applications

Ljubljana, Hotel Slon, 3.6.-6.6.2019

NANOAPP konferenca (www.nanoapp.ios.si) je strokovno-znanstveno srečanje priznanih in uglednih raziskovalcev, znanstvenikov, strokovnjakov in gospodarstvenikov na področju nanomaterialov in njihovih aplikacij. Gre za četrto mednarodno konferenco Nanomateriali in aplikacije – NANOAPP 2019, ki bo posebej namenjena tematiki Nanomaterialov v krožnem gospodarstvu, Nano4Circularity pod okriljem Inštituta za okoljevarstvo in senzorje, Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in podjetja Teletech. Odvijala se bo v Ljubljani, Hotelu Slon, med 3. in 6. junijem 2019. Znanstveni komite sestavlja 27 vrhunskih strokovnjakov iz 15 držav sveta. Pričakujemo 120 udeležencev iz znanstvene in gospodarske sfere. Znanstvenikom in industriji bomo ponudili forum za predstavitev najnovejših raziskav in naprednih odkritij na področju nanomaterialov in njihovih aplikacij, s poudarkom na krožnem gospodarstvu. Na srečanju bodo svetovno priznani znanstveniki s področja sinteze novih nanomaterialov in njihove uporabe v energetiki, okolju, in tudi hrani, senzoriki, medicini, biotehnologiji, tekstilstvu. Velik poudarek bo tudi na podajanju informacij o vplivu nanomaterialov in nanotehnologij na okolje in zdravje ljudi.

V okviru NANOAPP 2019 bo posebna pozornost posvečena sekciji Nano4Circularity, ki bo  namenjena izmenjavi idej, priznanih in uglednih raziskovalcev, znanstvenikov in strokovnjakov na področju krožnega gospodarstva za recikliranje kovin, redkih zemelj, voda in sicer z uporabo nanotehnologij.