Nov krog aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Nov krog aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Ponovno smo zagnali aktivnosti v okviru Odbora za razvoj človeških virov, ki predstavlja mesto analize in razvoja kompetenc na področju krožnega gospodarstva ter vlaganja v kadre v gospodarstvu preko prepletanja strokovnega znanja v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Za razvojni preboj je namreč ključnega pomena učinkovita povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, da bo izobraževalni proces zagotavljal diplomante z ustreznimi kompetencami za čimprejšnje vključevanje v delovno okolje.

V preteklem tednu smo v sodelovanju s Kadring d. o. o. izpeljali prvo skupno srečanje članov in drugih ključnih deležnikov na področju razvoja človeških virov, v okviru katerega smo pregledali pretekle rezultate z namenom njihove posodobitve v skladu z aktualnimi razmerami. Tokrat se aktivnosti osredotočajo na vodstveno sfero kadra, saj je ta izredno pomemben člen pri vpeljevanju sprememb v poslovne modele, še posebej na področju zelenega prehoda in prehoda v krožno gospodarstvo. Prav zeleni prehod in prehod v krožno gospodarstvo je v središču naših aktivnosti, zato za lažjo identifikacijo in definicijo potrebnih kompetenc, vzpostavljamo tudi nov profil vodje trajnostnega razvoja.

V interaktivni delavnici smo naredili revizijo obstoječega kataloga kompetenc ter z delom v skupinah poskušali identificirati katere kompetence in katero stopnjo kompetence potrebuje posamezni profil zaposlenega, kot so npr. vodstveni kader, razvojnik, analitik, tehnolog, tehnik, delavec v proizvodnji.

Na tem mestu se želimo še posebej zahvaliti sodelujočim članom, vodjem fokusnih skupin in gostom, ki so z nami delili svoje izkušnje in strokovno znanje.

  • Ines Gergorić, OE služba za razvoj kadrov in izobraževanja, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Ana Gračan, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Janez Damjan, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje
  • Simona Breznik, Zavod za zaposlovanje RS
  • Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  • Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine – predstavnik KOC – Krožno gospodarstvo
  • Nina Šab, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Ker vidimo te dogodke tudi kot priložnost povezovanja in spoznavanja naših članov, se zahvaljujemo tudi TECOS-u, ki je gostil tokratno srečanje, in direktorju dr. Alešu Hančiču za predstavitev njihovega delovanja in ogled prostorov.

Spodaj si lahko ogledate še nekaj utrinkov s prvega srečanja.