Vabilo na strokovni posvet ˝Okoljska samozadostnost Slovenije-neizogibna nujnost˝, Moravske Toplice, 24-25.9.2020

Vabilo na strokovni posvet ˝Okoljska samozadostnost Slovenije-neizogibna nujnost˝, Moravske Toplice, 24-25.9.2020

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 24. 09. 2020 08:15
ZAKLJUČEK: 25. 09. 2020 14:00

Slovenija je pred veliko družbeno preobrazbo. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo
kakovost življenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega bi želeli strokovnjaki, civilna družba in politiki odgovoriti na 23. strokovnem posvetu v Moravskih Toplicah. Okoljska samozadostnost Slovenije vključuje več področij, posvet pa bo na panelnih razpravah obravnaval trenutno najbolj aktualne teme: avtonomno ravnanje z odpadki, uvajanje krožnega gospodarstva, podnebne spremembe, okoljsko komuniciranje.

Vabilo

Program