Pametna specializacija je orodje za transformacijo gospodarstva

Pametna specializacija je orodje za transformacijo gospodarstva

Skupaj z ekipo pametne specializacije S5 z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), smo v torek, 5. marca, organizirali delavnico podjetniškega odkrivanja.

Marko Hren, MKRR, je udeležencem predstavil koncept S5 kot orodje za transformacijo gospodarstva. Razviti moramo inštrumente financiranja, da bodo čezregijski razvojni podjemi čim hitreje in v najvišji kvaliteti na trgu. Poudaril je, da vse regije pametno specializacijo na osnovi mapiranja konkurenčnih prednosti pripravljajo vse regije, saj tako učinkoviteje vzpostavijo partnerstva in oblikujejo investicijske projekte.

Zbranim podjetjem je predstavil prihajajoče spodbude in ukrepe za digitalni in zeleni prehod MSP ter na primeru blockchain predstavil primer LCA – (Life cycle assessment), ki bo ob uveljavitvi digitalnega potnega lista standard in prihaja do nas skozi različne regulative kot je uredba o taksonomiji.

V svoji predstavitvi je Hren predstavil različne instrumente pridobivanja evropskih sredstev od prijav na I3 projekte, do programa Obzorje, kjer ima Slovenija odlične rezultate ter Interreg programov in kot primer ambicioznosti vlaganj Slovenije izpostavil primer INNORENEW.

Dr. Slobodan Šešum (Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve), je z udeleženci Delavnice odprl aktivno razpravo o povezavah na mednarodnih trgih. Podjetja je spomnil, da je MZEZ in njihovi ekonomski svetovalci vzvodi v rokah podjetij, potrebujejo konkretne pobude z njihove strani, da jih lahko uspešno povežejo na mednarodnih trgih.

Nina Meglič, koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo, je predstavila delovanje, dosežke in aktivnost našega SRIP-a. Predstavila je tudi nove sheme fokusnih področij in raziskovalno-razvojne usmeritve do 2030.

Tjaša Polc, koordinatorica SRIP MATPRO, je predstavila primer dobre prakse z raziskovalno razvojnim projektom MARTINA, ki je primer najsodobnejšega inoviranja v svetu. Projekt MARTINA je kasneje rezultiral v še dveh uspešnih projektih MARTIN IN ČMRLJ. Dotaknila se je tudi projekta SIPCAST- Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin, ki ga načrtujemo v Vzhodni Sloveniji.

Dr. Pal Levina in Tjaša Dobnik iz ARIS sta sta podjetjem predstavila konkretne časovnice predvidenih javnih razpisov. Pojasnila sta kakšni razpisi se predvidevajo, kaj svetujejo podjetjem, na kakšen način naj pripravljajo razpise in kaj so najpogostejše napake, ki po nepotrebnem podaljšajo roke.

Delavnico podjetniškega odkrivanja S5 je zaokrožila zaključna predstavitev Vladimirja Rudla in mag. Boruta Jurišića iz RRA Podravje s predstavitvijo dobrih praks njihove Agencije. Med drugim sta predstavila konkretne težnje k ukoreninjanju koncepta S3 v regije, kjer so naletali na podobne težave kot akterji na nacionalni ravni – učinkovito pridobivanje in analiza verodostojnih podatkov za presojo konkurenčnih prednosti. V tem kontekstu je delavnica pozdravila namero za vzpostavitev skupnega RRI stičišča.

Vir. 

Priloge:
RRA ŠGZ 5.3.2024
SRIP MATPRO_Tjasa Polc_5.3.2024
SRIP_KG_S5 event
ŠGZ S5 marec 2024