Podelitev priznanj za invencije za krožno gospodarstvo za leto 2022

Podelitev priznanj za invencije za krožno gospodarstvo za leto 2022

Včeraj smo na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj, podelili prve slovenske nagrade za invencije na področju krožnega gospodarstva za leto 2022.

Podeljeni sta bili dve zlati, šest srebrnih in tri bronasta priznanja ter eno priznanje za prispevek k razvojnim dejavnostim na področju krožnega gospodarstva. Izbor je opravila strokovna komisija, ki so jo sestavljali: dr. Martin Ocepek, HELIOS TBLUS d.o.o., predsednik odbora ter člani: Marko Hren iz MKRR, dr. Tine Seljak iz UL FS in mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice.

ZLATI NAGRAJENCI:

 • Ekipa iWood v sestavi: Miha Bogataj, Marko Balantič, Peter Zajc, Matic Javoršek in Martin Hladnik za invencijo Lesna masivna stena brez lepil na bazi listavcev.
 • Ekipa Kemijskega inštituta v sestavi: Brigita Hočevar, Blaž Likozar, Miha Grilc za invencijo Trajnostni postopek proizvodnje mukonske, heksendiojske in adipinske kisline (in njihovih estrov) iz aldarnih kislin s heterogeno katalizo.

SREBRNI NAGRAJENCI:

 • Ekipa Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete in Fakultete za farmacije v sestavi: Diana Paveljšek, Timeja Planinšek Parfant, Nika Osel, Robert Roškar, Bojana Bogovič Matijašić za invencijo Izraba kisle sirotke kot stranskega produkta mlekarske industrije za proizvodnjo vitamina B12.
 • Ekipa podjetja Ekstera v sestavi: Jure Naglič, Dušan Strmčnik, Uroš Kozel, Peter Polak za invencijo Betonski izdelki z dodatnimi uporabljenimi livarskimi peski.
 • Ekipa podjetja MyCol in Zavoda za gradbeništvo Slovenije v sestavi: Barbara Šumiga, Petra Stražar, Ondrej Panak, Marta Klanjšek Gunde, Katja Malovrh Rebec, Anja Lešek, Patricija Ostruh, Janez Turk, Barbara Treppo Mekiš za invencijo Tiskani temperaturni indikatorji za reciklabilno pametno embalažo z ovrednotenim nižjim okoljskim vplivom.
 • Ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije v sestavi: Vilma Ducman, Katja Traven, Mark Češnovar za invencijo Alkalijsko aktivirane pene in kompoziti na osnovi odpadnih materialov za uporabo pri sobnih in povišanih temparaturah.
 • Ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije v sestavi: Miha Hren, Branko Belinger, Viljem Kuhar, Tadeja Kosec, Andraž Legat za invencijo Električni uporovni senzor za korozijski monitoring v ekstremnih korozijjskih razmerah.
 • Ekipa podjetja Termit in Zavoda za gradbeništvo Slovenije v sestavi: Majda Pavlin, Barbara Horvat, Alenka Pavlin, Barbara Matko, Bojan Cerar in Vilma Ducman za invencijo Fasadna plošča iz odpadne mineralne volne.

BRONASTI NAGRAJENCI:

 • Ekipa Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo v sestavi: Mirjana Gašperlin, Maja Bjelošević Žiberna, Mirjam Gosenca Matjaž, Blaž Grilc za invencijo Kozmetologija in uporaba sirotke: doprinos h krožnemu gospodarstvu.
 • Ekipa podjetja ARHEL, projektiranja in inženiring v sestavi: Maja Zupančič Justin, Maja Čič, Tinkara Rozina, Tinkara Vardjan, Tjaša Prevc za invencijo Postopek pridobivanja stabiliziranih in mikrobiološko inaktiviranih produktov pridobljenih z gojenjem kefirnih zrn v sirotki.
 • Ekipa podjetja ARHEL, projektiranje in inženiring v sestavi: Maja Zupančič Justin, Maja Čič, Tinkara Rozina za invencijo Postopek izdelave posipa za pospešitev procesov fermentacije organskih odpadkov.

Posebno priznanje za prispevek na področju razvojne dejavnosti v krožnem gospodarstvu za leto 2022 pa je prejela ekipa podjetja ARHEL v sestavi: Maja Zupančič Justin, Marko Kete, Maja Čič, Tinkara Vardjan, Irena Petrinić, Hermina Bukšek.

Čestitamo vsem prijaviteljem!