Poslovanje v času epidemije koronavirusa

Poslovanje v času epidemije koronavirusa

VSE RELEVANTNE INFORMACIJE SEDAJ ZA VAS ZBIRAMO POD ZAVIHKOM NOVICE > POSLOVANJE V ČASU KORONAVIRUSA.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Spoštovani člani SRIP-Krožno gospodarstvo,

vsi skupaj delimo negotovost, ki je posledica epidemije novega koronavirusa v Sloveniji in v svetu. Zavedamo se resnosti situacije in verjamemo, da se vsak izmed nas trudi po najboljših močeh posamezno in skupno za varnost vseh zaposlenih.
Našo redno dejavnost v SRIP-Krožno gospodarstvo bomo zaradi zdravstvene in gospodarske situacije nadaljevali takoj, ko bo to mogoče. Sočasno iščemo inovativne rešitve za izvajanje nujnih aktivnosti za člane SRIP.

Dodatne informacije o koronavirusu so na voljo:
– na spletišču GZS Poslovni nasveti v času koronavirusa, ki vsebuje pomembne informacije o delovni zakonodaji, trenutnem stanju na tujih trgih in ukrepih za podjetja: https://www.gzs.si/koronavirus/,
– enotnem vladnem spletišču, ki vsebuje vse pomembne in aktualne informacije v zvezi s koronavirusom covid-19, ukrepe, aktualna vprašanja in informacije o razmerah v posameznih državah po svetu: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
– informacije in ukrepi za gospodarstvo v času koronavirusa so na voljo tudi na spletišču: https://www.spiritslovenia.si/koronavirus

Prav tako sporočamo, da vsem članom SRIP nudimo podporo z dodatnimi informacijami in svetovanji ter možnostmi za nove partnerske povezave za sodelovanje v novih razvojnih projektih v prihodnje s področja krožnega gospodarstva, vključno z biogospodarstvom in zmanjšanja vpliva na podnebne spremembe, ki bodo zelo pomembni vplivali pri nadaljnjem razvoju in delovanju podjetij.

Dodatno vas obveščamo, da smo izdelali in podali vlogo, dne 18. 3. 2020, na MGRT za 3. fazo delovanja SRIP-Krožno gospodarstvo skupaj z Akcijskim načrtom za obdobje 2020-2022. Načrtovane aktivnosti s člani in za člane SRIP bodo v sofinancirane v višini 50%. Hvala vsem za sodelovanje.

Evropska komisija je na podlagi Evropskega zelenega dogovora sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je del industrijske strategije EU. V njem so navedene zakonske in nezakonske pobude, ki pokrivajo celotni življenjski cikel izdelkov od oblikovanja in proizvodnje do potrošnje, popravila in vnovične uporabe, recikliranja in vračanja virov nazaj v gospodarstvo. Cilja akcijskega načrta sta, da trajnostni izdelki postanejo pravilo v EU in zmanjšati količino odpadkov. Več:
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Razmere zaradi koronavirusa so nas prisilile v ‘digitalni’ način dela, na delo na daljavo, na virtualno sestankovanje in skupinsko delo. V ta namen so na voljo nekatera brezplačna orodja, npr. Microsoft teams https://products.office.com/sl-si/microsoft-teams/group-chat-software ali orodje zoom meeting https://zoom.us/  
Tudi posamezni člani Združenja za informatiko in telekomukacijo omogočajo brezplačne uporabe različnih digitalnih orodij. Več:
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/Novice/ArticleId/74506/ostanite-ucinkoviti-ko-delate-na-daljavo

Spoštovani člani SRIP-Krožno gospodarstvo, s skupnimi močmi, z zaupanjem in sodelovanjem bomo premagali ta velik življenjski izziv. Sočasno pa je treba razmišljati o prihodnosti, o spremembah, ki nas čakajo na vseh ravneh družbenega življenja, vključno v gospodarstvu.

Za dodatne informacije sva vam na voljo:
Dragica Marinič: dragica.marinic@stajerskagz.si, tel: 041 748808
Nina Meglič: nina.meglic@stajerskagz.si. Pišete nam lahko tudi na srip@stajerskagz.si

Z lepimi pozdravi in ostanite zdravi!

Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo