Posvet KROŽNO ZELENO JAVNO NAROČANJE –  IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Posvet KROŽNO ZELENO JAVNO NAROČANJE – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 21. 03. 2022 09:00
ZAKLJUČEK: 21. 03. 2022 12:30

Zavod KNOF – socialno podjetje v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo organizira posvet ”Krožno javno naročanje – izzivi in priložnosti”.
Posvet bo v ponedeljek, 21. 3. 2022, ob 9.00 uri, v Krožni laboratorij KNOF, Cesta krških žrtev 132a, Krško. 

 

V Sloveniji je od leta 2017 v veljavi Uredba o zelenem javnem naročanju in glede na podatke s portala enarocanje.si velja, da večina javnih naročil že formalno upošteva socialne ali okoljske vidike. Po podrobnem pregledu pa opažamo, da v praksi ostaja še veliko pomanjkljivosti, ki bi omogočile, da bi Uredba v večji meri prispevala k pospeševanju prehoda v zeleno oz. krožno gospodarstvo.

 

Na drugi strani s strani komunalnih podjetij prejemamo informacije, da se količine odpadnega tekstila, pohištva in plastičnih izdelkov povečujejo in v veliki večini po uporabi romajo v sežig. Za nove izdelke se tako pretežno še vedno uporablja nova fosilna goriva in druge naravne vire, kar obremenjuje okolje.

 

S posvetom o krožnem zelenem javnem naročanju, ki dopolnjuje uredbo, želimo predstaviti priložnosti in izzive, s katerimi se srečujemo vključeni akterji, od javnih inštitucij, proizvajalcev, razvojnih organizacij in nevladnih organizacij, z namenom razvoja več krožnih javno-zasebnih partnerstev za zapiranje snovnih zank, s poudarkom na odpadnemu pohištvu, tekstilu in plastičnih izdelkih. 

 

Posvet bo potekal na dan praznovanja obletnice lansiranja Collection Knof.

PROGRAM POSVETA:

9.00 Uvodni pozdrav gostiteljev

9.15 Kaj pomeni krožno zeleno javno naročanje?
Predstavitev uredbe o zelenem javnem naročanju iz strani predstavnikov Ministrstva RS za okolje in prostor ter njene krožne nadgradnje na primeru dobre prakse krožnega zelenega javnega naročanja iz Mestne občine Novo mesto, dosedanje izkušnje in izzivi ter predstavitev vizije MONM in 23-tih javnih inštitucij na področju krožnega javno-zasebnega partnerstva:

Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor

Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto

10.00 Izkušnje partnerstev za krožno naročanje (priložnosti in izzivi)
Predstavitev dosedanjih izkušenj na področju zapiranja snovnih zank ter dobrih praks iz Slovenije in tujine, ki prispevajo k bolj učinkovitemu sodelovanju na področju krožnega javno-zasebnega partnerstva:

– Mojca Žganec MetelkoKNOF

– Matej FegušDONAR

– Špela GutnikCIRCULAR SHIELD

– Črtomir TavzesINŠTITUT INNORENEW

11.00 Okrogla miza o zapiranju snovnih zank odpadnega pohištva, tekstila in plastičnih izdelkov
Moderator okrogle mize: Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo
Na okrogli mizi bodo sodelovali predstavniki manjših in večjih podjetij, proizvajalcev, komunalnih podjetij in raziskovalnih inštitutov:

– Bart StegemanCLIMATE KIC

– Eva ŠtraserEVEGREEN

– Maja ČibejBETI

– Jože Leskovar KOSTAK

– Mojca Žganec MetelkoKNOF

 

12.30 Zaključek dogodka, ogled Krožnega laboratorija KNOF in mreženje

Več informacij na www.knof.si

Prijave na dogodek sprejemamo do četrtka, 1.3.2022.

Na fotografiji je prikaz klopice iz reciklirane plastike podjetja Sparkling plastic.