Potrjen projekt KOC Krožno gospodarstvo!

Potrjen projekt KOC Krožno gospodarstvo!

Z 2. septembrom 2019 se je uradno začel izvajati projekt Kompetenčni center Krožno gospodarstvo!

Štajerska gospodarska zbornica / SRIP – Krožno gospodarstvo sodeluje v projektu v projektni pisarni skupaj z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele Krajine. Vključeni pa so tudi člani SRIP-a: Zavod Knof, AlgEN, EKTC, Helios, IOS, Kočevski les, Predilnica Litija, RACI, Surovina, ZEOS.

Trajanje projekta: 3 leta

Vrednost projekta: 550.000,00 EUR

Namen projekta: izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji:

  • izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost na področju krožnega gospodarstva,
  • krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o nujnosti pristopa vseživljenjskega učenja za usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, ki ima okoljski, ekonomski in družbeni vpliv,
  • krepiti povezovanje in mreženje partnerstva, spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov in zagotavljati trajnost,
  • s ključnimi kompetencami prispevati h krepitvi večje konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,
  • promocija uporabe krožnega gospodarstva znotraj S4, industrije 4.0 ter interdisciplinarnega povezovanja z drugimi področji S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT (IKT podpora).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.