Pridružite se študentskem natečaju na področju bio-osnovanih inovacij!

Pridružite se študentskem natečaju na področju bio-osnovanih inovacij!

 

 

Kaj je BISC-E?

Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) je vseevropsko študentsko tekmovanje za spodbujanje podjetništva in nagrajevanje odličnosti. Program študentskim ekipam ponuja priložnosti za prakticiranje podjetništva z reševanjem tehnoloških, okoljskih ali družbenih izzivov z bio-osnovanimi inovacijami. Namen BISC-E je ozaveščanje in vključevanje študentov v prehod na biogospodarstvo. Ključni cilj programa BISC-E je spodbuditi in podpreti podjetništvo v učnih načrtih na univerzah.

Slovenija v letu 2023 prvič sodeluje v tem vseevropskem natečaju. Nacionalni koordinator natečaja je SRIP – Krožno gospodarstvo (kontaktna oseba: Nina Meglič, koordinatorka SRIP, nina.meglic@stajerskagz.si), ob sodelovanju Univerze v Ljubljani (kontaktna oseba: dr. Primož Oven, Biotehniška fakulteta, primoz.oven@bf.uni-lj.si).

Kdo lahko sodeluje?

Natečaj je odprt za vse diplomske študente na univerzah oz. študente v prvem letniku doktorskega študija. Zelo priporočljivo je, da ekipe združujejo študente različnih disciplin, tako iz naravoslovnih in tehničnih smeri, družboslovja in oblikovanja. Člani ekip so lahko vpisani v različne fakultete oz. univerze. V vsaki ekipi je lahko od 3 do maksimalno 6 študentov. Vsaka ekipa mora imeti mentorja, ki je lahko zaposleni iz univerze.

REGISTRIRATE SE LAHKO TUKAJ DO 7. 4. 2023.

Izziv z bio-osnovanimi inovacijami – kaj je to?

Študenti, ki bodo sodelovali v natečaju, bodo razvili BIO-OSNOVAN PRODUKT ali BIO-OSNOVAN PROCES kot rešitev za tehnološki, okoljski ali družben izziv. Koristi, če je rešitev testirana v laboratoriju ali celo v realnem okolju.

  1. Bio-osnovan produkt: v celoti ali delno iz obnovljivih bioloških virov (rastlinski, gozdni, živalski, morski, biogeni ogljik, bio-odpadki). Izdelek lahko temelji na ‘vgradni kemikaliji (drop-in-chemical)’ ali ‘namenski kemikaliji (dedicated chemical)’, ki je rezultat bio-osnovanega procesa. Lahko je material, pol-izdelek ali končni izdelek.
  2.  Bio-osnovan proces:  postopek, pri katerem se uporablja samo surovine na biološki osnovi in tehnologije oz kombinacijo tehnologij kot so biotehnologija, kemijska, mehanska, fizikalna ali katera koli druga ustrezna. Postopek uvaja pol ali končni izdelek, po možnosti z višjo ekonomsko vrednostjo od alternativ na fosilni osnovi.

Vidiki, povezani s povečanjem biotske raznovrstnosti in krožnosti ter blažitvijo podnebnih sprememb bodo dodali vrednost predlaganim rešitvam. Nobena rešitev ne sme negativno vplivati na prehransko verigo.

Časovnica

16. marec

 

Informativno spletno srečanje za mentorje
7. april Rok za registracijo študentskih skupin
april – sredina maja Priprava poslovnega modela s strani študentov
15. maj Oddaja nacionalnemu koordinatorju
31. maj Izbor zmagovalcev na nacionalni ravni

 

9. junij Predaja nacionalnih zmagovalcev evropskim koordinatorjem in BIC

 

Dodatne informacije na https://bisc-e.eu/