Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa

Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa

Spoštovani člani SRIP – Krožno gospodarstvo,

ker je veliko članov vpetih v razne nacionalne in mednarodne projekte, vam posredujemo informacije o izvajanju le-teh v času pandemije COVID-19.

Obvestilo upravičencem MGRT, ki izvajajo operacije sofinancirane s strani evropskih strukturnih skladov:

https://www.gov.si/novice/2020-05-21-obvestilo-upravicencem-mgrt-ki-izvajajo-operacije-sofinancirane-s-strani-evropskih-strukturnih-skladov/

Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020:

https://www.gov.si/novice/2020-05-25-posodobljen-okvirni-terminski-nacrt-objav-javnih-razpisov-programa-razvoja-podezelja-20142020-za-leto-2020/

Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov:

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-informacija-upravicencem-glede-prilagoditev-izvajanja-kohezijskih-projektov/

Informacija vezana na izvajanje projektov Interreg:

http://www.si-at.eu/si2/2020/03/19/trenutna-situacija-v-zvezi-s-korona-virusom-pomembna-informacija-za-projekte/

Informacije Evropske komisije v zvezi z izvajanjem projektov Obzorje 2020:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945

Fleksibilni ukrepi in spremembe v vodenju projektov v Obzorju 2020 v obdobju COVID-19