Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa

Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa

Spoštovani člani SRIP – Krožno gospodarstvo,

ker je veliko članov vpetih v razne nacionalne in mednarodne projekte, vam posredujemo informacije o izvajanju le-teh v času pandemije COVID-19.

Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov:

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-informacija-upravicencem-glede-prilagoditev-izvajanja-kohezijskih-projektov/

Informacija vezana na izvajanje projektov Interreg:

http://www.si-at.eu/si2/2020/03/19/trenutna-situacija-v-zvezi-s-korona-virusom-pomembna-informacija-za-projekte/

Informacije Evropske komisije v zvezi z izvajanjem projektov Obzorje 2020:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945