Projekt ReBuilt – Krožna in digitalna prenova gradbenega sektorja v srednji Evropi

Projekt ReBuilt – Krožna in digitalna prenova gradbenega sektorja v srednji Evropi

Gradbeništvo močno prispeva k porabi virov, nastajanju odpadkov in emisijam toplogrednih plinov. Iz tega razloga se spodbuja prehod v krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju, ki pomembno vpliva na blaginjo srednjeevropske družbe in povečuje učinkovitost virov. Trenutno stanje inovacijskih ekosistemov za krožno in digitalno gradnjo se razlikuje znatno iz regije v regijo v centralni Evropi. Nekatere regije že imajo dobre prakse uporabe recikliranih materialov, uveljavljene upravne postopke, kot je primer merilo za prenehanja statusa odpadka, druge so v fazi prvih korakov v smeri krožne in digitalne gradnje. Obstajajo skupne vrzeli, kot so splošna nenaklonjenost proizvodom na osnovi sekundarnih surovin; podatki o kakovosti izdelkov na osnovi sekundarnih surovin in njihova sledljivost (tokovi odpadkov do izdelkov); pomanjkanje upravnih/pravnih poti za ponovno uporabo izdelkov; pomanjkanje dobrih praks poslovnih modelov krožnega gospodarstva; pomanjkanje transnacionalnega izobraževalnega  programa za strokovnjake. Projekt ReBuilt programa Interreg Central Europe uvaja nove rešitve ter spodbuja sprejetje krožnih in digitalnih praks v izobraževalnem programu, kar bo pomagalo zmanjšati vpliv gradbenega sektorja na okolje.

V projektu sodeluje tudi Štajerska gospodarska zbornica pod taktirko vodilnega partnerja Zavoda za gradbeništvo Slovenije, skušaj s še 12 projektnimi partnerji iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Poljske, Češke in Nemčije ter 6 pridruženih partnerjev iz Slovenije, Madžarske in Nemčija. Vsi partnerji se zavedajo, da sprejemanje krožnih in digitalnih praks lahko pripomore k zmanjšanju vpliva sektorja na okolje.

Tako bodo prispevali k ciljem in rezultatom ReBuilt projekta: i) povečati ozaveščenost in privlačnost krožne in digitalne gradnje z razvojem novega izobraževalnega programa; ii) nadgradnji, razvoju in testiranju novih, pilotnih tehničnih in digitalnih rešitev ter ukrepov, vključno z zelenim označevanjem, statusom prenehanja odpadka in zelenimi javnimi naročili; iii) izdelavi prve srednjeevropske strategije za krožno in digitalno gradnjo, ki bo uvedena skozi omrežje regionalnih krožnih in digitalnih gradbenih središč. Dosežki in rezultati projekta bodo v podporo nadaljnjemu razvoju gradnje v srednji Evropi, ob upoštevanju posebnosti v regionalnem in mestnem/podeželskem okolju.

TRAJANJE:
1. 4. 2023 –  31. 3. 2026

FINANCIRANJE:
INTERREG CENTRAL EUROPE

VEČ:
https://www.interreg-central.eu/projects/rebuilt/ 

Konzorcij se je že srečal na uvodnem dogodku 17. in 18. maja, v Ljubljani na sedežu ZAG-a. Na sestanku so bile predstavljene vloge posameznih partnerjev in določena skupna strategija. Partnerji bodo hkrati oblikovali transnacionalno krožno in digitalno gradbeno strategijo, temelječo na zelenem označevanju, merilih prenehanja statusa odpadka in zelenih javnih naročilih.