Razpis volitev v Tehnološki svet SRIP – Krožno gospodarstvo (4. faza)

Razpis volitev v Tehnološki svet SRIP – Krožno gospodarstvo (4. faza)

Spoštovani člani SRIP – Krožno gospodarstvo,

pozivamo vas k posredovanju predlogov kandidatov za Tehnološki svet SRIP – Krožno gospodarstvo – 4. faza.

Zbiranje predlogov kandidatov bo potekalo od 22. februarja 2024 do 22. marca 2024.

Sestava Tehnološkega sveta je v skladu s Poslovnikom* SRIP – Krožno gospodarstvo naslednja:
–  mala in srednja podjetja: 12 predstavnikov,
– velika podjetja: 3 predstavnike,
– zasebne raziskovalne organizacije: 3 predstavnike,
–  javne raziskovalne organizacije: 6 predstavnikov,
– nevladne organizacije, občine in drugi subjekti: 6 predstavnikov (od tega vsaj en predstavnik upravljavke SRIP – Krožno gospodarstvo).

*Predlog Poslovnika SRIP – Krožno gospodarstvo, ki ga potrdi Upravni odbor SRIP – Krožno gospodarstvo najdete v prilogah.

Kandidata za Tehnološki svet SRIP – Krožno gospodarstvo naslednja lahko predlagajo ustanovitelji, posamezno podjetje, inštitucija znanja in nevladna organizacija, gospodarske zbornice, ki so člani SRIP – Krožno gospodarstvo, s pisnim soglasjem kandidata:

Obrazec za umestitev kandidata na volilno listo (prenesi)

Prosimo, da vaše pisne predloge kandidatov na priloženem obrazcu posredujete po e-pošti: srip@stajerskagz.si, najkasneje do 22. marca 2024.

Volilna komisija, ki jo bo imenoval Upravni odbor SRIP – Krožno gospodarstvo, bo na podlagi prejetih predlogov za člane Tehnološkega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo pripravila volilno listo, ki bo za glasovanje dostopna preko spleta vsem članom SRIP – Krožno gospodarstvo. Ko bo volilna lista pripravljena, bodo člani o tem obveščeni preko e-pošte. Volitve bodo predvidoma potekale konec meseca marca.

Upravni odbor SRIP – Krožno gospodarstvo prav tako predlaga predsednika in podpredsednika Tehnološkega sveta.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

Priloge:

Obrazec za umestitev kandidata na volilno listo

Predlog-Poslovnik o upravljanju SRIP – Krožno gospodarstvo 4. FAZA