Razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021«

Razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021«

Do 6. 4. 2020 se še lahko prijavite na drugi razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021«

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 1.700.000 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 510.000 EUR).

Nepovratna sredstva so na voljo za tri sklope, med drugim tudi sklop A3: Povezovanje KKS in gospodarstva – »Kreativni povezovalnik« – spodbuja strateško sodelovanje podjetij s področja kreativnega sektorja z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov. Višina sofinanciranja znaša do 30.000 EUR na projekt.

Razpisno dokumentacijo s prijavnico in razpisnimi pogoji razpisa najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.

Pomoč pri prijavi in dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite tudi na srip@stajerskagz.si