RAZVOJ KOMPETENC IN VEŠČIN ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI

RAZVOJ KOMPETENC IN VEŠČIN ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 23. 04. 2024 09:00
ZAKLJUČEK: 23. 04. 2024 13:00
ZRS Bistra-Ptuj je projektni partner pri projektu ENCOURAGE. V okviru projekta ENCOURAGE (ERASMUS+) so razvili izobraževalne vsebine trajnostnega ravnanja z odpadki za občine. Z zagotavljanjem usposabljanja, spodbujanjem inovacij in krepitvijo zmogljivosti je cilj opolnomočiti občine z znanjem in veščinami za sprejetje ukrepov v smeri trajnostnega ravnanja z odpadki in spodbujanje trajnostnih praks ravnanja z odpadki v svojem okolju.

Zavedajo se vrednosti interaktivnih učnih izkušenj, zato VAS VABIJO NA DELAVNICO, kjer bodo predstavljene izobraževalne vsebine trajnostnega ravnanja z odpadki kot viri in nova e-platforma za samo-učenje, ki olajša samostojno učenje in izboljšanje VEDENJA in veščin na delovnem mestu oziroma omogoča možnost samostojnega učenja.

Ciljne skupine dogodka: občine, komunalna podjetja in podjetja ravnanja z odpadki, izobraževalne institucije (s Kurikulumi iz okoljskih vsebin).

 

VSEBINA DELAVNICE:

 Kratka predstavitev projekta ENCOURAGE

Kvalifikacijski profil za specialista ravnanja z odpadki

Izobraževalni moduli*:

·        Zmanjšanje količine odpadkov

·        Krožno gospodarstvo (podrobnejša predstavitev)

·        Recikliranje

·        Metode odstranjevanja in predelave odpadkov

·        Donosnost učinkovitega ravnanja z odpadki

·        EU in nacionalne pravne določbe

  • Interaktivna e-platforme za digitalno samo-učenje in testiranje z udeleženci delavnice
  • Vozlišče znanja (angl. hub) o ravnanju z odpadki kot repozitorij poglobljenih informacij, raziskav, študij primerov, najboljših praks idr.

(*vsebine so razvili partnerski strokovnjaki projekta ENCOURAGE iz držav Poljske, Grčije, Cipra, Severne Makedonije in Slovenije)

 

Datum:

Torek, 23. 4. 2024

 
Ura:

Pričetek ob 9:00, zaključek delavnice ob 13:00  z vmesnimi odmori in kavo.

 
Lokacija:

ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 8 (sejna soba, 1. nadstropje), 2250 Ptuj

 

Delavnica bo organizirana v hibridni izvedbi: v živo in preko spleta.

Ker so mesta omejena, naprošamo za predhodno prijavo (klikni na ustrezno povezavo)

 

V ŽIVO                NA DALJAVO

 

Delavnica je organizirana v okviru projekta ENCOURAGE (2021-1-PL01-KA220-VET-000030417) in JE BREZPLAČNA.

 

Več o projektu: https://encourage.projectsgallery.eu/