SRIP – Krožno gospodarstvo in Helios TBLUS predstavila skupno investicijo v pridobivanje zelenih surovin za produkte z nižjim ogljičnim odtisom

SRIP – Krožno gospodarstvo in Helios TBLUS predstavila skupno investicijo v pridobivanje zelenih surovin za produkte z nižjim ogljičnim odtisom

Danes smo  skupaj s članskim podjetjem Helios TBLUS predstavil skupno investicijo v pilotni reaktorski sistem za predelavo biomase v surovine za proizvodnjo bioosnovanih smol in premazov. Naložba je odličen primer povezovanja raziskovanja z gospodarstvom, hkrati pa sodelovanja med podjetji, saj bo kot prva te vrste tudi odprto dostopna. Spodbujanje povezovanja in razvojnih projektov po načelih krožnega gospodarstva je naše osrednje poslanstvo, ki ga s preko 90 člani in množico njihovih dobrih praks uspešno izpolnjujemo. Med vidnejšimi dosežki je letos že šesta in največja konferenca o krožnem gospodarstvu pri nas TBMCE 2023, ki bo od 6. do 8. septembra v GH Bernardin v Portorožu.

V skoraj sedmih letih delovanja smo nanizali številne dosežke, s katerimi učinkovito spodbujamo prehod v krožno gospodarstvo. Med njimi izstopa več kot 50 izobraževalnih dogodkov, sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, vzpostavitev mednarodne mreže podjetji, raziskovalnih institucij in organizacij za podporo gospodarstvu, organizacija gospodarskih delegacij v tujini in sodelovanje na mednarodnih sejmih ter oblikovanje kompetenčnega modela in razvoj ključnih kompetenc v podjetjih članov. Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice – nosilke našega SRIP-a, je poudarila:

Ob soočanju s podnebnimi spremembami in drugimi aktualnimi izzivi je za prihodnost gospodarstva ključna krožna naravnanost. Podjetja, ki so že pred leti sprejela trajnostne vizije, so danes bolj konkurenčna in poslujejo boljše. Potrebujemo celovite in revolucionarne spremembe, kar zahteva široka povezovanja in sodelovanja, kot jih uspešno razvijamo v SRIP – Krožno gospodarstvo.

Naslednji teden se začenja že šesta v nizu konferenc Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (TBMCE), ki jo organiziramo skupaj s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Z leti je postala pomembno mednarodno srečanje, kjer beseda ne teče le o teoretičnih modelih prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, ampak o konkretnih metodologijah, tehnologijah in uspešnih projektih, ki k temu v praksi že prispevajo. Pripravili smo bogat tridnevni program z uglednimi predavatelji ter številne aktualne razprave s priznanimi govorci iz Slovenije in tujine. Pričakujemo okrog 150 udeležencev iz sveta raziskovanja in gospodarstva ter državnih institucij. Predsednik konference TBMCE, dr. Zdravko Kravanja s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je ob tem izpostavil:

Značilnost konference je njena večtirnost oz. uravnoteženost med akademsko, raziskovalno, gospodarsko in razvojno-usmerjevalno sfero. Po udeležbi konferenca iz leta v leto narašča in prerašča v
srednje veliko konferenco. Temu primerno narašča tudi sporočilna vrednost konference, ki tako s svojim poslanstvom pomaga pri reševanju perečih problemov sodobnega sveta.

Sodobna družba temelji na uporabi polimernih materialov iz fosilnih virov, kar kliče po bolj trajnostnem modelu. Reaktorski sistem za prenos tehnologij z laboratorijskega na pilotni nivo, kot se imenuje skupna investicija SRIP – Krožno gospodarstvo in vodilnega partnerja Helios TBLUS, predstavlja raziskovalno opremo za optimizacijo in prenos inovativne tehnologije, ki temelji na trajnostnem upravljanju z viri, v industrijsko prakso. Kot izhodiščno surovino za proizvodnjo izdelkov uporablja odpadno biomaso iz lesne in kmetijske industrije. Za razvojni del projekta skrbi Kemijski inštitut, oprema pa bo poleg partnerjem dostopna tudi drugim podjetjem. Povečevanje obsega bioosnovanih materialov bo pomembno zmanjšalo ogljični odtis v polimerni industriji ter omogočilo proizvodnjo okolju in človeku prijaznih izdelkov. Višina celotne investicije  znaša dobrih 323 tisoč evrov, pri čemer bo država v sklopu delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo prispevala polovico, drugo pa partnerji projekta. Direktor Helios TBLUS dr. Peter Venturini je na današnjem dogodku povedal:

Napredek v znanosti in tehnologiji omogoča razvoj kvalitetnejših izdelkov, prijaznih do okolja in skladnih s strogo slovensko in evropsko okoljsko zakonodajo. Sodelovanje v partnerstvu vidimo kot našo
pomembno konkurenčno prednost na zahtevnih evropskih trgih, kjer prodajamo naše izdelke.