Slovenija se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa

Slovenija se je pridružila skupni pobudi 16 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa

V okviru te pobude se v središče okrevanja evropskega gospodarstva po korona pandemiji postavlja Evropski Zeleni dogovor (Green Deal).

Kot upravljavci SRIP – Krožno gospodarstvo se nadejamo, da se bo pridružitev Slovenije k tej pobudi v prihodnje odražala tudi pri sprejemanju državnih ukrepov, ki bodo pospešili prehod v krožno gospodarstvo.

Dostop do celotne novice