Spletni seminar: Prodaja v času pandemije in po njej

Spletni seminar: Prodaja v času pandemije in po njej

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 19. 01. 2021 13:00
ZAKLJUČEK: 19. 01. 2021 14:30

V času pandemije koronavirusa Covid-19, ki je zagotovo oslabil globalno ekonomijo, je doseganje uspeha v prodaji postalo težje in bolj zapleteno. Za kakšno vrednost so današnji kupci sploh pripravljeni plačati?

Koliko zaupanja, odnosa in bližine si želijo? Kako v njihov prid – ne le v svoj – uporabiti sodobne tehnologije? In kako ob vsem tem doseči rast dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju?

Vsa ta vprašanja so tesno povezana s prodajno funkcijo, ki je odgovorna za prihodke podjetja in ima največ opraviti s kupci. Odgovori nanje terjajo strateške odločitve vodilnih managerjev.

Zastaviti je treba novo prodajno vizijo in oblikovati mehanizme, ki omogočajo njeno učinkovito uresničevanje. Vendar odmevne raziskave kažejo, da imajo podjetja pri tem pogosto težave.

Predavateljica dr. Amadea Dobovišek

Več informacij in prijave