Kako do prebojnega podjetja na področju krožnega gospodarstva s pomočjo uporabe uveljavljenih inovacijskih modelov in v sodelovanju s startup podjetji?

Kako do prebojnega podjetja na področju krožnega gospodarstva s pomočjo uporabe uveljavljenih inovacijskih modelov in v sodelovanju s startup podjetji?

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 11. 03. 2021 09:00
ZAKLJUČEK: 11. 03. 2021 12:00

Kaj se bomo naučili in komu je namenjen?

Gre za uvodni seminar v seriji treh seminarjev, na katerem bomo predstavili osnovne elemente inovativnega podjema ter kako jih najboljša startup in uveljavljena podjetja udejanjajo v praksi. Ob tem se bomo osredotočili na ključne izzive izvajanja procesov inoviranja v uveljavljenih podjetjih, kjer velikokrat obstoječa kultura podjetja ni naklonjena inoviranju. Spoznali bomo pomen notranjih podjetnikov, ki so zagnani pri uvajanju novih rešitev v podjetje in so ambasadorji sprememb. Prav tako so ključni člen povezave s startup podjetji.

V okviru seminarja bomo spoznali najuspešnejše inovacijske modele, ki spodbujajo podjetniške procese v uveljavljenih podjetjih in jih delajo bolj odprte za sodelovanje s startup podjetji in drugimi podjetniškimi pobudami. Osredotočili se bomo na:

  • Speed Boat Model,
  • Sprint Model,
  • Entrepreneurship in Residence model,
  • Time Off Model,
  • Speed Lane Model in
  • Tool centered model.

Vsi ti modeli poskušajo pospešiti inoviranje v podjetju, kar je ključno tudi za podjetja, ki želijo uresničevati podjetniške priložnosti na področju krožnega gospodarstva in k temu pritegniti tudi startup podjetja in druge partnerje četverne vijačnice. V praktičnem delu delavnice bodo udeleženci razmišljali o ustreznosti posameznih modelov za njihovo podjetje ter o potencialnih sinergijah sodelovanja s startup podjetji, ki bodo tudi prisotna na dogodku. Seminar nagovarja sledeča fokusna področja krožnega gospodarstva:

  • trajnostna energija,
  • biomasa in alternativne surovine,
  • funkcionalni materiali, procesi in tehnologij ter
  • krožni poslovni modeli.

Seminar je namenjen članom strokovne in širše javnosti SRIP, potencialnim članom SRIP, deležnikom četverne vijačnice podjetniško-inovacijskega ekosistema in pri tem še posebej startup podjetjem, ki želijo sodelovati z uveljavljenimi podjetji v okviru SRIP.

Glavni izvajalec seminarja Mag. Matej Rus:

Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi, kjer svetuje podjetnikov pri gradnji startup podjetij ter uveljavljenim podjetjem pri spodbujanju inovacijske dejavnosti. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni inkubator Tovarna podjemov, ki je eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator temveč tudi nosilec nacionalne platforme Start:up Slovenija ter mednarodne konference PODIM. Je tudi ekspert evropskega Startup Monitor Tracker-ja ter ambasador Startup Europe za Slovenijo.

Lokacija dogodka in uporabljena orodja:

Seminar bo potekal online preko platforme ZOOM ter s pomočjo uporabe kolaborativne platforme MIRO za sodelovanje udeležencev v praktičnem delu seminarjev. Prijave na dogodek do 9.3.2021.

Organizator/ izvajalec dogodka:

Glavni izvajalec dogodka je Tovarna podjemov v sodelovanju s ŠGZ, upravljavko SRIP – Krožno gospodarstvo.

E-prijava na dogodek

Prijavite se na dogodek preko spodnjega obrazca.