Spletni vprašalnik za projekt CIRCI

Spletni vprašalnik za projekt CIRCI

Naš član podjetje TECOS je partner v projektu CIRCI (Norveški Instrument) – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese, v katerem so odgovorni za zbiranje podatkov o odpadni plastiki in integriranje le teh v skupno bazo, ki bo odprtega tipa (torej javno dostopna za vse). V ta namen so kreirali spletni anketni vprašalnik preko katerega zbirajo podatke o količinah in virih reciklatov po slovenskih industrijah in širše.

Vljudno prosimo za rešitev kratkega zbirnega vprašalnika, ki ga najdete tukaj.

Vsi odgovori anketirancev se bodo beležili v TECOS-ovi bazi in bodo ostali anonimni, potrebujejo jih zgolj za potrebe tega projekta.

Za vsa morebitna vprašanja o projektu ali vprašalniku se lahko obrnete na dr. Vesno Žepič Bogataj (vesna.zepic.bogataj@tecos.si)