Spodbujanje zelene kemične proizvodnje v srednji Evropi

Spodbujanje zelene kemične proizvodnje v srednji Evropi

Kemična industrija v srednji Evropi se spopada s velikimi količinami odpadkov, visokimi emisijami toplogrednih plinov in veliko odvisnostjo od materialov na osnovi nafte. Projekt GreenChemForCE, ki deluje o okviru programa Interreg Central Europe, bo prispeval k revitalizaciji lokalne kemijske industrije, preoblikovanju sedanjih linearnih v zaprte krožne sisteme in vzpostavitvi pogojev za vrnitev kemijske proizvodnje nazaj v Evropo zaradi razvitih zelenih in stroškovno učinkovitih postopkov.

V okviru projekta GreenChemForCE se bomo osredotočili na:
– trajnostno ravnanje s plastiko
– upravljanje ogljikovega dioksida v industriji: zmanjšanje emisij in njegove uporabe
– racionalizaciji procesov za proizvodnjo finih kemikalij.

Partnerji iz Češke, Avstrije, Madžarske in Slovenije, si bodo pod taktirko vodilnega partnerja Charles University iz Češke, združiti industrijske in akademske sektorje za doseganje bolj zelene proizvodnje kemikalij v Srednji Evropi z razvojem strategij in rešitev za bolj trajnostne procese in upravljanje virov, kar bo imelo za posledico zmanjšanje onesnaževanja in zmanjšanje okoljske škode v regiji ter spodbujanje regionalnih kemijskih podjetij k sprejemanju načel krožnosti v proizvodnji in pomoč pri boljšem sprejemanju kemijske industrije s strani širše javnosti. Z ozaveščanjem javnosti o načelih zelene kemije in usposabljanjem nove generacije strokovnjakov želi projekt izboljšati sloves regionalne kemijske industrije in sprejemanje trajnostnih praks med  zaposlenimi v regionalnih podjetjih. Projekt bo omogočil tudi močnejše povezave med partnerji, kar bo vodilo k dolgoročnemu sodelovanju med univerzami, kemijskimi podjetji in drugimi organizacijami.

Konzorcij, ki povezuje parterje iz akademske in industrijske sfere, se je že srečal na uvodnem sestanku, 16. maja v Pragi na Karlovi univerzi, na katerem so pregledali načrtovane projektne dejavnosti, predstavili vloge posameznih partnerjev in začeli pripravljati skupno strategijo.

PARTNERSTVO
Partnerstvo projekta GreenChemForCE sestavlja 9 organizacij iz 4 držav članic EU, ki spadajo v upravičeno programsko območje Interreg Central Europe.

Vodilni partner: Charles University

Projektni partnerji:
Associton of Chemical Industry of Czech Republic
– Eötvös Loránd University
Štajerska gospodarska zbornica
Technical University  Wien
The Servier Research Institute of Medicinal Chemistry
Univerza v Ljubljani 
Vienna Textile Lab
Zentiva k.s.

V projektu sodeluje tudi 8 pridruženih partnerjev, ki nas bodo podpirali pri usmerjanju, informiranju, promociji in doseganju trajnosti rezultatov projekta.

FINANCIRANJE: Interreg Central Europe
VREDNOST PROJEKTA:  1.772.503,40 €
TRAJANJE PROJEKTA: junij 2024 – november 2026
SPLETNA STRAN: https://www.interreg-central.eu/projects/greenchemforce/