FOKUSNO PODROČJE

KROŽNI POSLOVNI MODELI

Fokusno področje Krožni poslovni modeli se nanaša predvsem na tehnološko področje trajnostnih procesov in mrež, kjer je osredotočenost na razvoju računalniško podprte platforme s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja in poslovanja.

Ključne besede: trajnostne mreže in procesi, platforma, učinkovitost, trajnostni razvoj, večkriterijska optimizacija, nova znanja, metode, algoritmi, razvoj in analiza življenjskega cikla, trajnostno poslovanje, krožni poslovni modeli.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Krožni poslovni modeli:

Cilj 1: Razviti računalniško podprto platformo za doseganja večje učinkovitosti in trajnostnega razvoja procesov, tehnologij, podjetij.

Cilj 2: Optimizacija celotne oskrbovalne verige znotraj verig vrednosti v SRIP.

Cilj 3: Razviti storitve optimalnih poslovnih modelov za SRIP – Krožno gospodarstvo in za druge SRIP.

Cilj 4: Ustvariti okolja za potrebe SRIP, ki bodo združevala najsodobnejša znanja, metode in algoritme, s katerimi bo mogoče celovito oceniti tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost ter oceniti okoljske vplive v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, tehnologij, procesov, storitev, strategij in politik.

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA

  • dr. Zorka Novak Pintarič
  • Institucija:
    Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Kontakt:
    zorka.novak@um.si