FOKUSNO PODROČJE

TRAJNOSTNA ENERGIJA

Fokusno področje Trajnostna energija neposredno naslavlja področje S4 Pridobivanje energije iz alternativnih virov in je usmerjeno v nišna tehnološka področja z visokim potencialom za rast, kjer slovenska podjetja izkazujejo izvozni potencial in vizijo za razvoj prebojnih produktov ter storitev z visoko dodano vrednostjo, kot so energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE), optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, eksterni viri energije in novi poslovni modeli. Navedena področja združujejo več tehnoloških in produktnih smeri, ki v skladu s sposobnostjo slovenske industrije zaokrožajo potencialne skupne razvojne aktivnosti vključenih deležnikov.

Ključne besede: energetska izraba odpadnih snovnih tokov, optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, eksterni viri energije, novi poslovni modeli, energetska predelava odpadkov oziroma ostankov proizvodnje, vodikove tehnologije, energija iz vodnih in vetrnih virov, fotovoltaika, energetska optimizacija.

Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Trajnostna energija:

Cilj 1: Razviti nove izvozno naravnane visokotehnološke proizvode.

Cilj 2: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov.

Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.

Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov.

Cilj 5: Prenos inovacij v gospodarstvo.

Cilj 6: Razvoj in postavitev prototipov.

VODJA FOKUSNEGA PODROČJA