Strokovni forum  ‘Krožno gospodarstvo in trajnostni turizem’

Strokovni forum ‘Krožno gospodarstvo in trajnostni turizem’

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 23. 09. 2020 10:00
ZAKLJUČEK: 23. 09. 2020 12:30

Vljudno vabljeni v Goričke iže na strokovni forum ‘Krožno gospodarstvo in trajnostni turizem’, kjer bomo spregovorili o inovativnem gospodarskem razvoju, novih poslovnih modelih, pomenu prehoda v krožno gospodarstvo in krožnem trajnostnem turizmu.

Vabilo