STROKOVNI POSVET POSVET NA TEMO ZBIRANJA IN RAVNANJA S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO

STROKOVNI POSVET POSVET NA TEMO ZBIRANJA IN RAVNANJA S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 30. 03. 2022 10:00
ZAKLJUČEK: 30. 03. 2022 12:15

Kaj:

Surovina v sklopu projekta » Odpadki kot vir sekundarnih surovin – POLY
KROŽNOST«, skupaj s projektnimi partnerji, organizira dogodek na katerem bosta
predstavljena osnutek scenarija in osnutek priporočil s področja ravnanja z odpadno
embalažo. Prav tako bo v sklopu dogodka organizirana delavnica na temo celotne
vrednostne verige ravnanja z (odpadno) embalažo.

Za koga:

Namen strokovnega posveta je pridobiti koristne povratne informacije strokovne
javnosti in deležnikov, ki bodo pripomogle k oblikovanju učinkovitih rešitev in
predlogov na področju ravnanja z odpadno embalažo. Strokovni posvet in delavnica
sta tako namenjena vsem notranjim in zunanjim strokovnjakom, ter vsem
zainteresiranim deležnikom, ki so posredno ali neposredno udeleženi v širši
vrednostni verigi ravnanja z (odpadno) embalažo.

Kdaj in kje:

Strokovni posvet je brezplačen in bo izveden 30.3.2022, preko orodja MS Teams,
med 10:00 in 12:15 uro

 

 

 

 

 

 

 

Kako se prijavim:

Zaradi zagotavljanja višje kakovosti same izvedbe strokovnega posveta je število
mest omejeno. Za brezplačno registracijo na strokovni posvet vas prosimo, da nas
o nameravani udeležbi kontaktirate preko e-maila prijava@surovina.com. Pred samo
izvedbo vam bomo na registrirani e-mail poslali osnovno gradivo in povezavo do
samega dogodka.

V pričakovanju vas lepo pozdravljamo!