Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost

Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 24. 10. 2022 09:00
ZAKLJUČEK: 24. 10. 2022 13:00

Evropski zeleni dogovor poziva k 90 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050, zato so ukrepi in posameznih članic Evropske unije, ki spodbujajo kot tudi omogočajo razpoložljivost trajnostnih alternativnih in multimodalnih načinov prevozov, vse bolj strateškega pomena za nadaljnji razvoj. Vključevanje brezimisijskih vozil v obstoječ vozni park, uporaba obnovljivih in nizkoogljičnih goriv ter s tem povezane infrastrukture so le eni izmed korakov potrebni za doseganje tega cilja. Preobrazba avtomobilske industrije z vključevanjem novodobnih tehnologij (vodik, elektrika, lahke zlitine), ki omogočajo bolj trajnosten in krožen razvoj gospodarstva, zahteva tesno sodelovanje med vsemi deležniki vpletenih sektorjev, od vrednostne verige surovinskega sektorja do dobaviteljev avtomobilske industrije, ki oblikujejo in narekujejo poslovne modele v nacionalnem ekosistemu .

Dogodek, ki ga organizira EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija v sodelovanju z Regionalnim centrom Adria (EIT Surovine) in SPIRIT Slovenija bo naslovil ključne izzive in priložnosti (inovativne poslovne modele) za sodelovanje med obema sektorjema (surovine in mobilnost) neposredno vpletenima pri prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Brezplačen dogodek bo v ponedeljek, 24. 10. 2022, od 9.00 do 13.00 ure, potekal preko spletne platforme Zoom. 

Potrebne so predhodne prijave. Prijavnico najdete tukaj

Dogodek bo izveden v slovenskem jeziku in bo del programa INNOVEIT 2022.

INNOVEIT 2022 je dogodek umeščen v aktivnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), največjega ekosistema v Evropi katerega cilj je krepiti in podpirati evropsko inovacijsko sfero. Je sestavni del programa Obzorje Evropa, v okviru katerega danes deluje že devet skupnosti znanja in inovacij (KIC), ki se spopadajo z najbolj perečimi izzivi današnjega časa: EIT Podnebne spremembe, EIT Digitalizacija, EIT Hrana, EIT Zdravje, EIT Energija, EIT Proizvodnja, EIT Surovine, EIT Urbana mobilnost ter EIT Kultura in kreativnost. V Sloveniji je močno zastopan tudi RIS program (regionalna inovacijska shema), katerega namen je povečati inovacijski potencial posameznih držav. V Sloveniji je prisotnih sedem od devetih predstavnikov skupnosti znanja in inovacij, za namen povezovanja in izmenjave znanj sektorjev, neposredno vpletenih v prehod na bolj trajnostno mobilnost, pa se pod dogodkom INNOVEIT SLOVENIJA združujejo nacionalni predstavniki EIT Urbana mobilnost (Zavod za gradbeništvo Slovenije), EIT Surovine (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Univerza v Zagrebu – Fakulteta za rudarstvo, geologijo in nafto, Bogatin d.o.o.) ter nacionalna kontaktna točka programa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (SPIRIT Slovenija).

Program

Dogodek bo razdeljen na sledeče segmente, ki bodo izvedeni na hibridni način – kratka predavanja in interaktivna diskusija med strokovnjaki s posameznega področja. Povzetki predavanj bodo vključeni v končni zbornik.


  • 9.00 – 10.00; Naslavljanje finančnih spodbud prehoda na nove oblike trajnostne in pametne mobilnosti, predstavitve EIT, EIT Urbana mobilnost in EIT Surovine

dr. Romana Jordan, Institut Jožef Stefan

dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG / EIT Urbana mobilnost

Tina Benda, EIT Surovine

Alenka Hren, SPIRIT Slovenija

Matjaž Logar, SRIP Pametna mesta in skupnosti

Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo

Tanja Mohorič, SRIP Mobilnost

  • 10.00-10.45; Prihodnost lahkih in inovativnih zlitin v transportni industriji

Luka Bertoncelj, Iskra ISD

dr. Andrej Skumavc, SIJ Acroni

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Aleš Hančič, TECOS

  • 11.00-12.00; Je vodik dolgoročna in trajnostna tehnološka rešitev za čisto mobilnost?

dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut

dr. Gregor Dolanc, Institut Jožef Stefan

dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo

dr. Franc Cimerman in Matej Urh, Plinovodi d.o.o.

  • 12.15 – 13.00; Ali lahko zagotovimo zadostno preskrbo s surovinami za prehod na e–mobilnost?

dr. Sara Fink, Porsche Slovenija

dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

dr. Milana Karajić, Magneti Ljubljana

dr. Duška Rokavec, Geološki zavod Slovenije

Boris Šajnović, ISKRA

* Moderator celotnega dogodka bo g. Matej Praprotnik.