The circular bio-society in 2050

The circular bio-society in 2050

Petnajst organizacij je predstavilo skupno vizijo za evropsko prihodnost evropskega bio-gospodarstva – krožno družbo, ki temelji na bio-osnovanih proizvodih

Ta vizija stremi k vzpostavitvi trajnostnega in konkurenčnega bio-osnovanega gospodarstva v EU, ki omogoča razvoj krožne družbe do leta 2050. V takšni družbi so državljani informirani o izbirah, ki jim omogočajo trajnostni način življenja ter podporo gospodarstvu, ki spoštuje okolje in družbeno blagostanje.

Vizija se osredotoča na štiri ključna področja:

  • varna hrana
  • trajnostni razvoj
  • zaposlitve in rast
  • družba temelječa na bio-gospodarstvu

Dokument je rezultat sodelovanja Bio-based Industries Consortium in njegovih članov, Bio-based Industries Joint-Undertaking (BBI JU) svetovalnih teles in sledečih organizacij:

European Bioeconomy Alliance (EUBA) in članov te zveze:

Confederation of European Forest Owners (CEPF);

Confederation of European Paper Industries (CEPI);

European Association for Bioindustries (EuropaBio);

European Association of Sugar Manufacturers (CEFS);

European Bioplastics (EUBP);

European Farmers and European Agri-Cooperatives (Copa-Cogeca);

European Renewable Ethanol Producers Association (ePURE);

European Starch Industry Association (Starch Europe);

European Vegetable Oil and Protein Meal Industry (FEDIOL);

Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

and Primary Food P rocessors (PFP) &

European Agricultural Machinery Industry (CEMA);

European Chemical Industry Council (Cefic);

European Technology Platform ‘Food for Life’;

European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem)

Več informacij na https://biosocietyvision.eu/