Usposabljanje – TÜV Austria

Usposabljanje – TÜV Austria

ZAČETEK: 09. 07. 2024 09:00
ZAKLJUČEK: 17. 10. 2024 00:00

TÜV AUSTRIA zagotavlja tudi bogato ponudbo aktualnih usposabljanj, tečajev in seminarjev, ki so namenjeni vodjem in zaposlenim ter izvaja certificiranje oseb. V naslednjih mesecih organizirajo kar nekaj usposabljanj in drugih aktivnosti. Vljudno vabljeni!

JULIJ 2024:
Torek, 9. 7. 2024: Usposabljanje: REŠEVANJE NESKLADNOSTI Z 8D METODO
Usposabljanje ponuja celovit pregled 8D metode za učinkovito reševanje neskladnosti in izboljšanje procesov. Udeleženci se bodo seznanili z osmimi koraki metode, vključno z opredelitvijo problema, določitvijo korekcij, iskanjem vzrokov ter implementacijo korektivnih ukrepov. Poseben poudarek bo na praktičnih vajah, ki omogočajo preizkus konceptov v realnih situacijah.

Petek, 12. 7. 2024: Metoda FMEA Process in njeno izvajanje 
Metoda FMEA je odlično orodje, da zaznate možne napake in njihove posledice, še preden se le-te zgodijo. Na praktičnem tečaju boste izvedeli, kako z metodo FMEA Proces zmanjšati verjetnost nastanka napak in njihovih posledic v proizvodnih procesih. Naučite se prepoznati napake, njihove vzroke in posledice ter oceniti ustreznost obstoječih ukrepov za njihovo obvladovanje. Pridobite ključne veščine za načrtovanje in izvajanje učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganj ter sledenje njihovemu izvajanju.

SEPTEMBER 2024:

Sreda, 25. in četrtek, 26. 9. 2024: Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 
Dvodnevno usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2015. Namen usposabljanja je, poznavanje zahtev standarda za vzpostavitev in nadzorovanje sistema ravnanja z okoljem. Tečaj je namenjen vsem, ki delujejo na področju ravnanja z okoljem. Priporoča se vodilnim in vodstvenim osebam, ki so odgovorni za delovanje, spremljanje in nadzorovanje sistema ravnanja z okoljem ter vsem, ki jim je mar za okolje in iščejo možnosti  za zmanjševanje vpliva na okolje.

OKTOBER 2024:

Sreda, 16. in četrtek, 17. 10. 2024: Usposabljanje za notranje presojevalce sistemov vodenja ISO 9001:2015 
Dvodnevni praktično naravnan tečaj za notranje presojevalcesistemov vodenja po ISO standardu9001:2015, ki ga mora notranji presojevalec poznati, da lahko aktivno in učinkovito vodi in usmerja vodstvo in zaposlene h kontinuiranemu napredku. Tečaj je namenjen vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, odgovornim za sistem vodenja, vodjem procesov in notranjim presojevalcem.

Člani Štajerske gospodarske zbornice in SRIP – Krožno gospodarstvo lahko za zgornja usposabljanja koristijo 10 % POPUSTA.

Več informacij na: Tina Vadas (tina@tuev.si, 040 623 163).