Uvajanje načel krožnega gospodarstva v gradbeništvu

Uvajanje načel krožnega gospodarstva v gradbeništvu

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 08. 11. 2022 13:00
ZAKLJUČEK: 08. 11. 2022 15:00

POSNETEK SEMINARJA JE NA VOLJO TUKAJ.

Prezentacija FTPO

Prezentacija ZAG

Prezentacija CoGreen

Prezentacija Fontaterm


Vljudno vabljeni na spletni seminar ”Uvajanje načel krožnega gospodarstva v gradbeništvu”, ki bo potekal v torek, 8. 11. 2022, od 13.00 do 15.00 ure, v spletnem okolju MS Teams.

Udeleženci seminarja, ki so člani Zbornice za arhitekturo in prostor SLovenije bodo lahko pridobili 2 kreditni točki – sklop B (Teorija in referenčna praksa) s strani ZAPS.

Gradbeni odpadki predstavljajo večino odpadkov, ki jih najdemo na črnih odlagališčih in so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Povzročitelj gradbenih odpadkov je oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja. Gradbeništvo v Sloveniji kot tudi na svetovani ravni ostaja panoga, ki proizvede največ odpadkov, zato si v okviru Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo želimo ozaveščati o trajnostnih praksah in možnostih ter prednostih uvajanja načel krožnega gospodarstva v gradbeništvu.

Agenda:

13.00-13.10
Uvodni pozdrav

13.10-13.35
Biokompoziti v gradbeništvu
viš. prof. Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov

13.35-13.55
Gradbeni odpadki kot kakovosten surovinski tok za gradbeništvo
doc. dr. Ana Mladenović, Zavod za gradbeništvo

13.55-14.15
Gradnja s konopljo
univ. dipl. gosp. ing. grad. Primož Zorec, Cogreen; g. Matej Pavič in g. Uroš Tomovič, Mediterri

14.15-14.45
Izolacija iz tekstilnih ostankov
ga. Vesna Mujaković, Fonaterm

14.45-15.00
Povzetek in zaključek

Dogodek bo koordinirala Nina Meglič, koordintorka SRIP – Krožno gospodarstvo

Obvezne prijave preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj. 

KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV:

Silvester Bolka
Silvester Bolka je  magister inženir tehnologije polimerov (2013, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija). Med svojo poklicno kariero je bil zaposlen na različnih tehničnih funkcijah v Elan d. d. (Begunje, Slovenija), Elan GmbH (Fürnitz/Brnca, Austrija), R-Plast d.o.o. (Lesce, Slovenija) in Center odličnosti Polimerni Materiali in Tehnologije (Ljubljana, Slovenija).
Na FTPO je od leta 2014 zaposlen kot višji predavatelj in predstojnik Centra za sodelovanje z gospodarstvom. Njegova raziskovalna področja so toplotna, mehanska in kemijska karakterizacija materialov, tehnologije predelave termoplastov s poudarkom na ekstruziji/kompavndiranju in brizganju, (bio)kompoziti, biopolimeri in recikliranje polimerov.

Ana Mladenovič
Ana Mladenovič je vodja Laboratorija za kamenma agregat in reciklirane materiale na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Njeno glavno raziskovalno in strokovno področje je recikliranje odpadkov iz različnih dejavnosti (gradbeništva, industrije, gospodinjstev, rudarstva) za uporabo v gradbeništvu. Pri tem so ključne faze karakterizacija odpadkov kot možnih surovin, razvoj novih gradbenih proizvodov iz recikliranih odpadkov in prenos laboratorijskih receptur na trg, za potrebe končnega uporabnika, na tak način, da bo finančno sprejemljiv, ter izvedljiv s tehnološkega in zakonskega vidika. Na ta način se vzpostavlja krožno gospodarstvo, v katerem z viri ravnamo kot dober gospodar.

Primož Zorec
Lastnik in direktor podjetja Cogreen d.o.o. Primož Zorec je rojen 25. 7. 1983, na Ptuju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gospodarski inženir gradbeništva in predstavlja vizijo, projektnega vodjo ter razvoj podjetja. G. Zorec ima obsežne strokovne in vodstvene izkušnje na področju več segmentov visokih gradenj, kar je pomemben element za trden temelj, zdravo rast ter svetlo prihodnost podjetja. Izkušnje preteklih let je g. Zorec pričel nabirati že zelo zgodaj, in sicer na področju projektiranja nizkih gradenj, urbanizma ter delo nadaljeval v inženiring podjetju kot projektant visokih gradenj ter pomočnik vodje projektov. Svojo pot je nadaljeval ter pridobival izkušnje prav tako iz upravljanja trgovinskih objektov, kot vodja investicij ter projektni vodja pri gradnji novih ter rekonstrukcijah industrijskih objektov. Mednarodno priporočilo kot rezultat predanosti, strokovnosti, vodstvenih kompetenc, inovacijske naravnanosti ter želje po izboljšanju okolja je postalo temelj za začetek podjetja Cogreen.

Matej Pavič in Uroš Tomovič, Mediterri
Lastnik in direktor podjetja Mediterri d.o.o. Matej Pavič je rojen 22. 12. 1981 v Ljubljani. Po izobrazbi je tehnik trgovske akademije študij pa je nadaljeval na  zasebni podjetniški šoli Gea College v Piranu. Uroš Tomovič, lastnik in vodja proizvodnje, je rojen v Ljubljani, 07. 10. 1983. Po izobrazbi je akademski slikar, ki ga je poslovna pot zanesla v vertikalno integrirano podjetje, ki ponuja široko paleto trajnostnih surovin, polizdelkov in potrošniških izdelkov iz ekološko pridelane konoplje.
Njuna poslovna pot ju osredotoča na raziskave in razvoj številnih naravnih bio osnovanih kompozitov iz konoplje. Razvili so izdelke za gradbeno, plastično, papirno in pet industrijo. Skupni entuziazem združuje cilje zelene tehnologije in njihovih direktiv v krožnem gospodarstvu. Trenutno imajo pol industrijsko proizvodnjo za predelavo konopljinih stebel in vlaken v Kapli, v Savinjski dolini, s kapaciteto ene tone na dan, ki je edina taka proizvodnja v radiju 800 km. V bližnji prihodnosti želijo postaviti industrijski obrat z kapaciteto treh ton na uro in 600 hektarjev pridelovalnih površin v Pomurski regiji. Njihov cilj je ustvariti zeleno proizvodnjo z maksimalnim izkoristkom v končnih produktih skoraj brez odpadka in zagotoviti veliko število novih delovnih mest v tem prostoru.

Vesna Mujaković, Fonaterm
Vesna Mujaković je zakonita zastopnica podjetja Fonaterm d.o.o. Po izobrazbi je uni. dipl. pravnik, ter zaključuje zadnji letnik smer Okolje varstvenik v Ljubljani. V podjetju zaseda mesto projektnega vodja in je odgovorna za inovativnosti v podjetju kot tudi za razvoj novih produktov. Z različnimi poizkusi je dosegla zelo dobro »lamno sondno« v njihovi izolaciji, ter pripeljala izolacijo na zelo visok nivo tako na podlagi izolacije zvočnosti, kot tudi toplotne izolacije. Leta 2019 je prejela srebrno priznanje GZS za inovacijo od Gospodarske zbornice Slovenija. Neprestano se izobražuje ter sodeluje pri različnih projektih na temo krožnega gospodarstva, prav tako strmi k izboljšanju procesa za ohranjanje zdravega okolja. V podjetje samo je vnesla pomen, da ves odpad v celoti predelajo in so »green« podjetje brez odpadkov, posledično strmijo k izboljšanju okolja v katerem živimo. Zato tudi v postopku predelave odpadka – reciklaže uporabljajo aditive, ki niso nevarni in škodljivi. Pripravljajo se na leto 2025, ki bo za tekstilno industrijo prava prelomnica, saj bo potrebno ves tekstil reciklirati in dati v ponovno uporabo v količini 25-30 %. Vzporedno ob obstoječi naši proizvodnji se fokusiramo na predelavo oblačil-tekstila, ki v svetu predstavlja največji odpad.