Vabilo na predstavitev projekta LEAP

Vabilo na predstavitev projekta LEAP

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 03. 04. 2024 09:00
ZAKLJUČEK: 03. 04. 2024 11:00

Ekipa projekta LEAP vas vabi na predstavitev projekta LEAP, katerega cilj je razvoj naslednje generacije trajnostne funkcionalne embalaže. Slednja vključuje gradnike iz odpadne biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in omogoča izdelavo novih, konstrukcijsko visoko zmogljivih embalažnih rešitev. Projekt je izjemno pomemben, saj se osredotoča na trajnostni prehod v krožno ekonomijo, ki temelji na biološki razgradljivosti in zmanjšanju porabe svežih materialnih virov, obenem pa naslavlja problematiko recikliranja odpadne biomase iz tujerodnih rastlinskih vrst.

Javna predstavitev rezultatov projekta LEAP bo potekala v prostorih Inštituta za celulozo in papir (ICP), Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana, v sredo, 3. 4. 2024, od 9.00 do 11.00.

Raziskovalni program LEAP je pridobil financiranje na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru Blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s strani Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v okviru Norveškega finančnega mehanizma Norway Grants.

Sodelujoči partnerji (Inštitut za celulozo in papir, Strojna fakulteta UL, Surovina, Gorenje, SITEF) izkazujejo diverzificirano strukturo tako, da strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo v okviru projekta pokriva vse stranice trikotnika znanja: Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani kot izobraževalna-raziskovalna inštitucija, Inštitut za celulozo in papir in SINTEF kot vrhunski raziskovalni ustanovi in GORENJE ter SUROVINA kot predstavnika industrij potrebnih za snovanje nove trajnostne embalaže po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Program dogodka vključuje:
• Uvodno predstavitev projekta LEAP, njegovih ciljev in partnerstva
• Predstavitve dosežkov in rezultatov s strani projektnih partnerjev
• Priložnost za mreženje

Dogodek bo priložnost za vse zainteresirane, da izvedo več o napredku in inovacijah pri razvoju trajnostne embalaže ter možnosti sodelovanja in implementacije novih zelenih tehnologij.
Prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 31. marca 2024 preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije o dogodku lahko najdete na spletni strani projekta.

LEAP_vabilo