Vabljeni na spletno delavnico INDUSTRIJSKE SIMBIOZE

Vabljeni na spletno delavnico INDUSTRIJSKE SIMBIOZE

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 17. 12. 2020 10:00
ZAKLJUČEK: 17. 12. 2020 13:00

Industrijska simbioza je sistemski pristop izboljšanja trajnostnega učinka različnih industrijskih panog in pospeševanja uporabe neizkoriščenih virov (npr. materialov, energije, vode, človeških virov, infrastrukture). Glavni učinki industrijske simbioze so zmanjšano odlaganje in sežig odpadkov, povečana konkurenčnost industrije zaradi zmanjšanih stroškov upravljanja z odpadki, prevoza odpadkov, proizvodnje surovin in energije, zmanjšan ogljični odtis in ostali okoljski vplivi, ohranjanje primarnih virov surovin in vode, ustvarjanje novih zelenih delovnih mest.

Program in prijave