Wienerberger webinarji

Wienerberger webinarji

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 13. 04. 2021 14:30
ZAKLJUČEK: 13. 04. 2021 16:00

Wienerberger bo v obdobju od 13. 4. do 13. 5. 2021 organiziral tri spletna izobraževanja (webinarja) za arhitekte, krajinske arhitekte in gradbene inženirje. Izobraževanja bodo na temo aktualnih in pomembnih tem za projektante, predvsem o potresni odpornosti zidanih stavb, projektiranju skoraj nič energijskih stavb ter o zdravem in udobnem bivanju. Poleg tega bodo predstavljene izkušnje in pristopi slovenskih in hrvaških arhitektov v snovanju in projektiranju opečnih fasad. Izobraževanja so akreditirana s strani ZAPS in IZS in so ovrednotena z ustreznimi kreditnimi točkami.

Lokacija seminarja:

Seminar bo potekal preko spletne platforme Gotowebinar, obvezna je predhodna prijava

Udeležba: brezplačna

Teme seminarja

  1. Potresno odporne zidane stavbe – prof. dr. Miha Tomaževič

Prof. dr. Tomaževič bo predaval na temo materialov in sistemov zidanja, preverjanja potresne odpornosti, preiskav potresnega obnašanja zidanih stavb ter njihove prenove in utrjevanja. Prof. dr. Tomaževič je eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov za gradbeništvo. Ožje področje njegovega znanstvenega dela je obnašanje zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi.

  1. Opečni zid kot polnilo – Amel Emkić, mag. inž. grad.

Pogost konstrukcijski sistem za večstanovanjske stavbe v Sloveniji je armiranobetonski okvir z zidanimi polnili. Razlogi za široko uporabo takšnega sistema so predvsem hitra gradnja, razpoložljivost materialov, odlične toplotno-izolacijske lastnosti opečnih zidakov ter dobra požarna odpornost. Predavanje bo na temo raziskav in razvoja sistemskih rešitev za gradnjo polnilnih zidov.

  1. Zidni sistemi / tehnične rešitve – Irena Hošpel, dipl. inž. grad.

Inovativni zidni sistemi, kjer se kot osnovni gradnik uporablja opeka nove generacije z integrirano toplotno izolacijo – kameno volno, omogočajo doseganje najvišjih standardov za gradnjo trajnostnih skoraj nič energijskih stavb (sNES). Tehnične rešitve detajlov na ovoju stavbe so ključnega pomena za doseganje energijske učinkovitosti, zrakotesnosti, trajnosti objekta  in udobne bivalne klime. Monolitni opečni zid, ki ima toplotno izolacijo za vedno zaščiteno v notranjosti trdnih opečnih sten, je konstrukcijska rešitev, ki uporabniku zagotavlja visoko mehansko odpornost pred zunanjimi vplivi in požarno ter potresno varnost objekta.

› Kreditne točke za člane ZAPS: 2 – sklop B (Teorija in referenčna praksa)

› Kreditne točke za člane IZS: 2 – izbirne vsebine

Prijave