Za prostorski in urbani razvoj se pripravlja Nova leipziška listina

Za prostorski in urbani razvoj se pripravlja Nova leipziška listina

Na ravni Evropske unije (EU) se pripravlja dokument povezan s prostorskim in urbanim razvojem – Nova Leipziška listina. Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da je predlog besedila listine pripravljen in vstopa v zadnjo fazo usklajevanja.

Več informacij