»Zapiranje snovnih in energetskih tokov biomase: ovrednotenje scenarijev in soustvarjanje podpornih ukrepov za razvoj biogospodarstva v obdobju 2021-2027«

»Zapiranje snovnih in energetskih tokov biomase: ovrednotenje scenarijev in soustvarjanje podpornih ukrepov za razvoj biogospodarstva v obdobju 2021-2027«

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 14. 06. 2021 09:30
ZAKLJUČEK: 14. 06. 2021 13:00

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vljudno vabljeni na delavnico z naslovom »Zapiranje snovnih in energetskih tokov biomase: ovrednotenje scenarijev in soustvarjanje podpornih ukrepov za razvoj biogospodarstva v obdobju 2021-2027«, ki bo potekala v ponedeljek, 14. junija 2021, od 9.30 do 13.00.
Smoter delavnice
Izmenjava izkušenj in stališč akterjev v biogospodarstvu (podjetja, panožna združenja, razvijalci tehnologij in načrtovalci javnih politik) glede:

 • primernosti različnih načinov dodajanja vrednosti biomasi z zapiranjem snovnih in energetskih tokov kmetijske in gozdno-lesne biomase;
 • potrebnih logističnih, tehnoloških in organizacijskih izboljšav;
 • ustreznosti in zadostnosti (obstoječih in načrtovanih) ukrepov za krepitev krožnega biogospodarstva.

Informacije, ki jih želimo deliti z vami
Udeleženci delavnice boste iz prve roke seznanjeni z načrtovanimi ukrepi za razvoj krožnega biogospodarstva v okviru (i) strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, (ii) podpor industriji iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter (iii) prenovljene slovenske strategije pametne specializacije in slovenske industrijske strategije. V nadaljevanju boste načrtovalcem politik posredovali svoja stališča glede načrtovanih podpornih ukrepov in posredovali morebitne predloge za izboljšanje.

Delavnica je namenjena:

 • predstavnikom podjetij in panožnih združenj v dejavnostih:
  • proizvodnje, logistike in predelave kmetijskih proizvodov;
  • lesnopredelovalne industrije in papirništva;
  • panog, ki se preusmerjajo na bioosnovane surovinske vire (proizvodnja farmacevtskih surovin ,proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, energetika);
 • predstavnikom podjetij in razvojno-raziskovalnih institucij, vključenih v razvoj tehnologij in prenos znanja;
 • načrtovalcem javnih politik;
 • predstavnikom nevladnih organizacij in posameznikom, ki si prizadevajo za okoljsko trajnostno in ekonomsko učinkovito rabo naravnih virov.

Podrobnejši program

Dogodek je brezplačen, a je potrebna predhodna prijava na: https://forms.gle/wRfPMC4YHNXVjVGq9