Zaživela nova IT orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

Zaživela nova IT orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so vam brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi predpisov, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate zadovoljevati in kaj od vas zahtevajo. Na voljo so vam tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

Glavni cilj projekta EcoLex Life je ozaveščanje o okoljski odgovornosti, ki ščiti zavarovane rastlinske in živalske vrste, njihove habitate, vode in tla. Pravila sistema okoljske odgovornosti temeljijo na načelu onesnaževalec plača, kar pomeni, da mora tisti, ki povzroči okoljsko škodo ali neposredno nevarnost take škode, izvesti vse potrebne preprečevalne in sanacijske ukrepe ter sam kriti tudi stroške teh ukrepov.

Agencija RS za okolje preuči vrsto, obseg in pomen okoljske škode za prizadeti posebni del okolja in možnost njegove naravne obnovitve, povzročitelju pa nato z odločbo odredi izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov.

Vas zanima, kje so kritične točke vaše dejavnosti in katere dodatne preventivne ukrepe bi bilo dobro izvesti?

Preizkusite brezplačno Orodje za oceno okoljskih tveganj:

  • je interaktivna aplikacija, s pomočjo katere lahko v 15 minutah ugotovite, kakšna so vaša tveganja za povzročitev okoljske škode.
  • končni rezultat je podrobnejše poročilo s pojasnili in priporočili za učinkovitejše obvladovanje vaših tveganj.
    Več informacij o sistemu okoljske odgovornosti lahko najdete na portalu EcoLex.