12. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

12. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 26. 11. 2021 08:30
ZAKLJUČEK: 26. 11. 2021 14:00

Okoljska zakonodaja, krožne poslovne prakse in možnosti financiranja.

Več informacij in registracija možna na tej povezavi:

https://www.zfm.si/izdelek/konferenca-okolje-in-odpadki/

Program:

8.30 – 8.40: Kratek pozdrav organizatorja (mag. Medeja Brglez, Založba Forum Media d.o.o.)

8.40 – 9.00: Uvodni nagovor koordinatorice SRIP-Krožno gospodarstvo (Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo)

9.00 – 9.30: Aktualne in predvidene zakonodajne spremembe s področja ravnanja z odpadki (dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za ravnanje z odpadki, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor; posnetek predavanja)

9.30 – 10.00: Kaj je vir vseh nepravilnosti, ki jih okoljska inšpekcija naloži podjetjem? (Polonca Poljanec Perič, Environ d.o.o.)

Spoštovanje vseh prepovedi, omejitev in drugih pravil ravnanja, skladno z zakonodajo s področja varstva okolja
Največkrat ugotovljene nepravilnosti
Kdaj si podjetje »prisluži« kazen
Kaj narediti, da se kazni izognemo
Ukrepanje inšpektorja in odprava nepravilnosti
Izpolnitev obveznosti
Prisilitev in izvršba v primeru nespoštovanja izdane odločbe

10.00 – 10.30: Trajnostno ravnanje z odpadno plastično embalažo: Od odpadka do visoko tehnološkega izdelka po meri in željah kupca (Dr. Manica Ulčnik-Krump, vodja oddelka za raziskave in razvoj materialov iz odpadkov pri INTERSEROH Dienstleistungs GmbH – Head of R&D BU Recycled-Resource, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH / ALBA Services Holding GmbH)

EU dejstva o recikliranju odpadne plastične embalaže
Recycled resource® – Pristop, ki zagotavlja trajnostno ravnanje z odpadno embalažo
Primer dobre prakse:
Od odpadka do visoko kvalitetnega materiala po željah kupca
Pričakovanja trga in realne možnosti

10.30 – 10.45: ODMOR

10.45 – 11.15: Bioaktivne komponente – skriti zaklad krožne ekonomije (Marko Likon, Škrlj d.o.o.)

Lastnosti in uporaba bioaktivnih učinkovin, ki se jih lahko pridobi iz agrikulturnih odpadkov
Kratka predstavitev tehničnih možnosti pridobivanja bio učinkovin
Praktični primer uporabe superkritičnega CO2
Praktični primer uporabe superkritične vode

11.15 – 11.45: Predelava jeklarske žlindre – primeri dobre prakse in koraki naprej v smeri trajnostnega razvoja (dr. Mojca Loncnar, SIJ Acroni, d.o.o. )

Jeklarska žlindra je stranski proizvod jeklarske industrije
Svetovni trendi proizvodnje jekla in jeklarske žlindre
Trajnostni način predelave jeklarske žlindre v SIJ Acroni d.o.o.
Primeri dobre prakse:
uporaba pečne navadne žlindre v cestogradnji
trajnostni grbinasti poligoni iz žlindre – sodelovanje z lokalno skupnostjo
Korak naprej v smeri trajnostnega razvoja: uporaba Ekominita za mineralno vezivo (projekt RIS-ALiCE)

11.45 – 12.15: CRADLE TO CRADLE – uvajanje na primeru: Wolford projekt (Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.)

C2C Design
C2C vs Life Cycle Analysis
C2C certifikacijska shema
C2C optimiziranje dobavnih verig
C2C sonaravno delovanje
Prikaz uvajanja Cradle to Cradle pristopa na primeru, usmeritve iz danega primera za uvajanje drugod

12.15 – 12.30: ODMOR

12.30 – 13.00: Reciklaža kovinskih odpadkov s podporo umetne inteligence (prof. dr. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo)

Pomen reciklaže kovinskih odpadkov v Sloveniji in svetu
Analiza stanja reciklaže kovinskih materialov
Kje so težave in možnosti za izboljšave ob upoštevanju zelenega prehoda
Prihodnost reciklaže s podporo umetne inteligence
Zaključek

13.00 – 13.30: Načrt za okrevanje in odpornost (Marjana Dermelj, Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

Predstavitev finančnega okvira, ki bo na voljo Sloveniji v naslednjem obdobju
Predstavitev vsebine Načrta za okrevanje in odpornost, finančne alokacije za posamezna področja in predstavitev sheme izvajanja

13.30 – 14.00: Evropska nepovratna sredstva v luči Evropskega zelenega dogovora (Beno Stern, Infinita d.o.o.)

Kje nas čakajo viri financiranja okoljskih projektov, koliko jih je in katere projektne ideje je pripravljena Evropska unija podpreti?
Kako drzen je slovenski paket prioritet za uresničitev okoljskih zavez in kako jih financirati?

Predavatelji: