9. štajerski gospodarski forum v letu 2021

9. štajerski gospodarski forum v letu 2021

Slovenija po zaprtju meja za izvoz komunalnega blata na Madžarsko v letu 2019 še ni našla primerne celovite rešitve za to vrsto odpadka. Kot smo v letošnjem letu videli, so razmere izkoristili tudi ekološki kriminalci. Komunalne položnice za občane so vse višje, blato pa pogosto konča v naravi.

Odplake vseh slovenskih gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijo, se stekajo v okrog petsto komunalnih čistilnih naprav. Čistilne naprave poleg vode iz odtokov naših domov prečiščujejo tudi industrijske odplake in padavinsko vodo, ki se v kanalizacijo steka s cest. Prečiščena voda odteče nazaj v reke in morje, ostane pa kakih 180 tisoč ton blata.

Ali je blato, ki pride iz čistilnih naprav nevarno? Kaj storimo z njim in koliko ga konča v naravi? Katere rešitve obstajajo in po kateri poti bo krenila Slovenija? In kdaj?

V oddaji bodo sodelovali:
dr. Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica
doc. dr. Tine Seljak, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Mag. Janko Širec, Komunalno podjetje Ptuj

O tem bo tekla beseda v oddaji, ki jo v sodelovanju pripravljata
ŠGZ in RTV Slovenija, TV Maribor,
in bo na TV Maribor predvajana v sredo, 17. novembra 2021, ob 20.00.

Vabljeni k ogledu!