Predstavitev člana

Circular Shield d.o.o.

Circular Shield spodbuja in povezuje občine, komunalna podjetja, prebivalce v lokalni skupnosti, družbe za ravnanje z odpadno embalažo in druge deležnike, da obstoječi sistem ravnanja z odpadno embalažo tetrapak oblikujejo v krožni model.

Odpadni tetrapak, ki ga ločeno zberejo ustanove in gospodinjstva v lokalni skupnosti, se namensko zbira in reciklira, da iz njega pridobijo celulozo. Iz te celuloze se izdela higienski papir, kot so papirnati robčki, brisačke, toaletni papir in drugi. Te nove izdelke uporabljajo ustanove v istih lokalnih skupnostih, kjer so ločeno zbrali odpadni tetrapak kot vir surovine.

Lokalna skupnost z ločenim zbiranjem in namenskim recikliranjem odpadne embalaže tetrapak zagotovi surovino za izdelavo novega, recikliranega higienskega papirja, ki se vrne v isto lokalno skupnost – s tem sklene svoj komunalni snovni krog.
To je krožno gospodarstvo v lokalni skupnosti.

Kontaktni podatki

Circular Shield d.o.o.
Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana

COMPANY SIZE

FOCUS FIELD