Predstavitev člana

Circular Shield d.o.o.

Circular Shield vzpostavlja in upravlja inovativni krožni model v lokalni skupnosti: Komunalni snovni krog (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja. Z njim aktivira občine, javna podjetja za ravnanje z odpadki in lokalne javne ustanove, da ločeno zbrano embalažo tetrapak namensko reciklirajo v higienski papir, ki ga uporabljajo ustanove v isti lokalni skupnosti, kjer je bila embalaža zbrana. Uspešno in inovativno krožno prakso iz Slovenije smo že prenesli na Slovaško in v Francijo, načrtujemo širitev tudi v druge države EU.

Kontaktni podatki

Circular Shield d.o.o.
Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana

COMPANY SIZE

FOCUS FIELD

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja

Komunalni snovni krog je učinkovit lokalni krožni model, ki omogoča konkretne okoljske učinke: ohranja drevesa in gozdove pred sečnjo, ohranja biodiverziteto, povečuje delež reciklirane embalaže, zmanjšuje emisije CO₂ ter količino končno odloženih odpadkov.

Komunalni snovni krog (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja povezuje deležnike in prebivalce lokalne skupnosti, da iz obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo tetrapak enostavno oblikujejo lasten krožni model:

  • Kartonski del embalaže tetrapak, ki jo ločeno zberejo gospodinjstva in ustanove v lokalni skupnosti, namensko predelajo in iz reciklirane celuloze izdelajo higienske papirnate izdelke, kot so papirnate brisače, robčki, toaletni papir in drugo.
  • Te nove izdelke uporabljajo ustanove v isti lokalni skupnosti, kjer so ločeno zbrali embalažo tetrapak kot
    vir surovine.
    Več o projektu.