PREDSTAVITEV PROJEKTA

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja

Komunalni snovni krog je učinkovit lokalni krožni model, ki omogoča konkretne okoljske učinke: ohranja drevesa in gozdove pred sečnjo, ohranja biodiverziteto, povečuje delež reciklirane embalaže, zmanjšuje emisije CO₂ ter količino končno odloženih odpadkov.

Komunalni snovni krog (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja povezuje deležnike in prebivalce lokalne skupnosti, da iz obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo tetrapak enostavno oblikujejo lasten krožni model:

  • Kartonski del embalaže tetrapak, ki jo ločeno zberejo gospodinjstva in ustanove v lokalni skupnosti, namensko predelajo in iz reciklirane celuloze izdelajo higienske papirnate izdelke, kot so papirnate brisače, robčki, toaletni papir in drugo.
  • Te nove izdelke uporabljajo ustanove v isti lokalni skupnosti, kjer so ločeno zbrali embalažo tetrapak kot vir surovine.

V KSK embalaže tetrapak in higienskega papirja so vključene občine, komunalna podjetja, družbe za ravnanje z embalažo, javne ustanove in podjetja v lokalni skupnosti. Prek sistema ločenega zbiranja embalaže so vanj vključeni tudi vsi prebivalci.

KSK ne vnaša sprememb v obstoječi sistem zbiranja in ločevanja embalaže. Deluje lahko v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima vzpostavljen sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Ta krožna praksa v skupnosti spodbuja bolj odgovorno ravnanje z odpadki in skrben odnos do okolja ter naravnih virov. Analize potrjujejo tudi finančne prihranke za vključene ustanove. Circular Shield kot upravljalec KSK spremlja vse faze ter podatke redno objavlja na spletni strani.

Prvi KSK embalaže tetrapak in higienskega papirja deluje v Sloveniji od leta 2016 v Novem mestu in sosednjih občinah. Zatem smo ga vzpostavili v Ljubljani, Medvodah, na Brezovici, v Brežicah, Kranju, Šenčurju, Naklem, Preddvoru, na Jezerskem, širimo ga tudi na nova območja.

Inovativni krožni model deluje tudi na Slovaškem in v Franciji, kmalu pa bo zaživel še v nekaterih drugih evropskih državah. KSK spodbuja razvoj krožne kulture, saj učinkovito podpira trajnostne in krožne strategije mest ter pobude, kot so Zero Waste, Circular Cities in druge.

KSK je leta 2017 na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu prejel posebno pohvalo – Highly commended – za pionirski komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja Novo mesto v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt.

 

ČLAN

  • CIRCULAR SHIELD, d. o. o.
  • Vodovodna cesta 101, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)8 2006 002

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli