Predstavitev člana

RRA Podravje - Maribor

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) je kot nosilna razvojna agencija skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj občin v podravski regiji. Zaradi pomembne funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja RRA PODRAVJE – MARIBOR najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanja evropskih sredstev, povezovanja, privabljanja investitorjev, razvoja turizma, pametne specializacije ter nudi podporo podjetniškemu okolju.

Kontaktni podatki

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE – MARIBOR
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

VELIKOST

FOKUSNA PODROČJA

HUMUS: Skrb za bolj zdrava mestna tla

Horizontov projekt HuMUS (Healthy municipal soils – Zdrava mestna tla) želi s trajnostnim upravljanjem spodbuditi prehod k zdravi (urbani) prsti. Za to sta potrebna znanje in ozaveščenost o pomenu in vrednosti zdravja prsti. Za uspešno izvajanje te misije je ključnega pomena, da se občine in regije po vsej Evropi vključijo in aktivirajo za zaščito in obnovo zdravja tal. Spodbujanje dialoga z zainteresiranimi stranmi o problematiki degradirane prsti lahko prispeva k oblikovanju skupnega razumevanja izzivov in pomaga soustvarjati rešitve za varstvo in obnovo tal.

Več o projektu.