Predstavitev člana

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta je raziskovalno-izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija) kot ključnih področjih krožnega biogospodarstva.

Kontaktni podatki

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
1000 Ljubljana, Slovenija

VELIKOST ČLANA

FOKUSNA PODROČJA

 

Pridobivanje polifenolnih ekstratov iz debelnih tkiv bele jelke

Pridobivanje ekstraktov grč in skorje z visoko vsebnostjo polifenolov
iz manj izkoriščene biomase bele jelke (L4-2623) je aplikativni
raziskovalni projekt ARRS, ki ga sofinancira podjetje Ars Pharmae.
Projekt je rezultat sodelovanja treh članov SRIP – Mreže za prehod
v krožno gospodarstvo, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete
(Univerza v Ljubljani), podjetja Ars Pharmae in podjetja Kočevski
les.

Več o projektu.