PREDSTAVITEV PROJEKTA

Pridobivanje polifenolnih ekstraktov iz debelnih tkiv bele jelke

Pridobivanje ekstraktov grč in skorje z visoko vsebnostjo polifenolov iz manj izkoriščene biomase bele jelke (L4-2623) je aplikativni raziskovalni projekt ARRS, ki ga sofinancira podjetje Ars Pharmae. Projekt je rezultat sodelovanja treh članov SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani), podjetja Ars Pharmae in podjetja Kočevski les.

V rastlinskem svetu imajo drevesa iglavcev eno izmed največjih koncentracij polifenolov v tistih delih, ki predstavljajo ostanek oziroma odpadek gozdno-lesne verige. Skorja in grče iglavcev vsebujejo velike količine flavonoidov, lignanov, stilbenov in taninov, ki izkazujejo biološke, farmakološke in klinične učinke, kot so preprečevanje bolezni srca in ožilja, preprečevanje raka ter protivnetno, antidiabetično in protimikrobno delovanje.

Projekt temelji na uporabi obnovljive drevesne biomase za proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ob tem pa sledi konceptu krožnega gospodarstva.

Vsebnost polifenolnih ekstraktivov v drevesu je odvisna od številnih dejavnikov, ki vplivajo na rast dreves, prav tako pa tudi od načina rokovanja, skladiščenja in ekstrakcije biomase ter od skladiščenja ekstraktov. Za proizvodnjo dobro definiranih polifenolnih ekstraktov je potrebno razumeti vlogo vseh vplivnih dejavnikov, kar pa zahteva poglobljeno raziskavo. Šele na osnovi tega znanja je mogoče razviti protokole za vse faze v procesu pridobivanja ekstraktov.

Na osnovi izsledkov bodo pripravili protokole za pridobivanje polifenolnih ekstraktov iz bele jelke, ki bodo sofinancerju raziskave omogočili proizvodnjo dovolj velikih količin in permanentno kakovost polifenolnih ekstraktov iglavcev za razvoj novih prehranskih dopolnil ter omogočili prehod na višji tehnološki nivo. Projekt bo pomembno prispeval k vzpostavitvi biorafinerije ekstraktivov, ki predstavlja enega od prednostnih področij razvoja SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Cilj projektne prijave je proizvodnja dveh polifenolnih ekstraktov iz debelnih tkiv jelke z dobro definirano sestavo ter optimizacija celotnega proizvodnega procesa. To zajema tehnološke in metodološke raziskave učinkovitega pridobivanje skorje in grč iz debel bele jelke, vpliva letnega časa in različnih rastišč na vsebnost in sestavo polifenolne frakcije v biomasi, preučevanje vpliva načina rokovanja in skladiščenja biomase na kakovost in količino ekstraktov ter določitev zelenega postopka ekstrakcije, ki bo zagotavljal optimalne izkoristke ter konstantno sestavo ciljnih polifenolov.

ČLAN

  • UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
  • Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 3203 000