Predstavitev člana

ZAVOD KC STV (Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja)

KC STV so kot pravno osebo leta 2016 ustanovile družbe članice konzorcija Tehnološke mreže Tehnologije vodenja procesov (TM TVP). Povezujemo javne raziskovalne ustanove in podjetja pri prenosu znanja in tehnologij na prioritetnih področij tehnologij vodenja v industrijsko prakso. KC STV ima pri ARRS registrirano raziskovalno skupino za napredne tehnologije vodenja.

KC STV je samostojni upravičenec Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), kjer smo zastopani kot grozd sodobnih tehnologij vodenja (STV) in pokrivamo vertikalno verigo vrednosti Inteligentni
sistemi vodenja za tovarne prihodnosti ter horizontalno mrežo Tehnologije vodenja.

Pokrivamo več prioritetnih tehnoloških smeri na področjih informatizacije, avtomatizacije in kibernetizacije, ki so zaradi presečnosti uporabne v različnih tehnoloških domenah. V SRIP – Krožno gospodarstvo delujemo na prioritetnem področju Energetika v kompleksnih sistemih, kjer se ukvarjamo predvsem z lokalnimi energetskimi skupnostmi, ki uporabljajo tehnologije vodenja v proizvodnji zelenega vodika, zelene električne in toplotne energije.

 

Kontaktni podatki

ZAVOD KC STV (Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja)
Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana

Velikost podjetja 

Laboratorij za distribuirane vodikove tehnologije v energetiki

V sodelovanju Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, zagonskega podjetja Renn ter KC STV smo v sklopu razpoložljivih investicijskih sredstev SRIP ToP ustanovili Laboratorij za distribuirane vodikove tehnologije v energetiki. Laboratorij povezuje obstoječo infrastrukturo raziskovalnih institucij za vodikove tehnologije ter omogoča razvoj, simulacijo, testiranje in upravljanje realnega sistema ter trgovanja z električno in toplotno energijo med lokalnimi potrošniki in proizvajalci ter sistemom elektro oskrbe, ki se odvija v lokalnih energetskih skupnostih.

Več o projektu